facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS

Wytyczne dla chętnych na uczestnictwo w kursie ekiperów Polskiego Związku Alpinizmu

Organizatorami kursu są Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” oraz Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych Polskiego Związku Alpinizmu.

Kurs ekipera odbędzie się wiosną 2019 r, na Jurze Południowej. W związku z nietypową tegoroczną zimą, jeszcze nie możemy podać wiążącego terminu - chcielibyśmy zorganizować go w kwietniu (co realnie patrząc, może się nie udać, gdyż Wielkanoc wypada 21 kwietnia, a kolejny weekend jest już „długi”;  więc w grę wchodzą także maj lub czerwiec). Kurs będzie trwał pełne (!) trzy dni - od piątku rano do niedzieli wieczór (będzie możliwość przyjechania już w czwartek i wyjechania w poniedziałek). Miejscem zakwaterowania i wykładów będzie prawdopodobnie MODR w Karniowicach.

 

 

Uwaga! Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w jego pełnym zakresie czasowym.

 

Szkolenie dedykowane jest członkom klubów PZA, tym niemniej w wyjątkowych przypadkach (rozpatrywanych indywidualnie) być może zostanie przyjęty ktoś spoza tej grupy.

 

Nie stawiamy konkretnych wymagań dotyczących pokonywanych trudności (ekiperów z „mocną cyfrą” jest wielu), lecz kandydat powinien wspinać się na w miarę przyzwoitym poziomie i mieć ogólny zmysł „rozmieszczania punktów asekuracyjnych”.

 

Ekipowanie skał to nie tylko wklejanie ringów; kandydaci powinni przygotować się na 3-dniowy intensywny wysiłek -  w programie kursu będą wykłady teoretyczne (piątek wieczór, sobota wieczór), w tym zagadnienia techniczne, prawne, i związane z ochroną przyrody, oraz zajęcia praktyczne, w tym:


- czyszczenie skał z kruszyzny, roślinności nie podlegającej ochronie, oraz starych, niepewnych punktów asekuracyjnych.
- wytyczanie miejsc pod osadzenie punktów asekuracyjnych w nawiązaniu do przebiegu drogi wspinaczkowej i dróg sąsiednich, w tym ochrona „rys tradowych”,
- osadzanie różnego rodzaju punktów asekuracyjnych, głównie kotew wklejanych (ale innych także)
- nieniszczące badania wytrzymałościowe punktów asekuracyjnych
- wykonanie dokumentacji ekiperskiej, w tym schematów, topo, mapek, zestawień, itp.

Sprzęt:


Na kursach ekiperskich organizowanych przez IŚW „Nasze Skały” wymagane jest korzystanie przez uczestników z certyfikowanego sprzętu osobistego, w tym:


- (co najmniej) dwóch lin – trakcyjnej i asekuracyjnej (przydatna tzw. „statyczna”) o długości nie mniejszej niż 50 m każda;
- kasku,
- uprzęży w dobrym stanie
-karabinków (w tym osobistych)
-przyrządu zjazdowego
-przyrządu zaciskowego lub przyrządów zaciskowych (w przypadku stosowania do zjazdu kubka lub ósemki ). Opcjonalnie pętli do konstruowania węzłów zaciskowych.
-pętli do konstruowania stanowisk, i lonż.


Powyższe elementy będą podlegać kontroli zero-jedynkowej przed przystąpieniem do zajęć praktycznych.

 

Organizatorzy posiadają pewną (niewielką) liczbę kompletów sprzętu ekiperskiego, i udostępnią go kursantom, lecz  zaleca się przywiezienie własnego sprzętu potrzebnego w pracy ekipera:


-wiertarka (młotowiertarka) akumulatorowa (z ładowarką) i wiertła różnych średnic i długości, łom, różne szczotki, saperka, kilof, młotek, ściereczki, „podddupnik”, grabki, dmuchawa, wycior, sekator (nożyce ogrodnicze), szpachelka, ubranie robocze (w tym okulary ochronne i rękawice), notes, ołówek, kreda.

 

Należy liczyć się z co najmniej „pogorszeniem estetyki” wyposażenia w trakcie zajęć.

 

Finanse:


Koszt kursu wynosił będzie kilkaset złotych (ok. 400 - 500 zł). Proponujemy zwrócić się do klubów macierzystych o dofinansowanie. Wyżywienie we własnym zakresie (możliwość skorzystania z turystycznej kuchni w miejscu zakwaterowania).

 

Od uczestników przed przystąpieniem do zajęć będziemy wymagać podpisania stosownego oświadczenia o treści zbliżonej do poniższej:

 

Oświadczam, że:


1. Posiadam odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do udziału w kursie ekiperskim PZA;


2. Jestem świadomy wszelkich ryzyk, jakie wiążą się z udziałem w w/w. kursie; w tym z ryzykiem poważnego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia;


3. Mój udział w w/w kursie ma charakter dobrowolny i w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń zobowiązuję się nie występować na drogę prawną i zwalniam pozostałych uczestników oraz podmioty zaangażowane w organizacje kursu, w tym:

  • Kierownika kursu
  • Instruktorów szkolących na kursie
  • Inicjatywę Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”
  • Polski Związek Alpinizmu

z wszelkiej odpowiedzialności za zdarzenia, w wyniku których może dojść do uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia;


4. Posiadam aktualne badania lekarskie potwierdzające moją zdolność do udziału w w.w. kursie oraz potwierdzające, że jestem w pełni sprawny fizycznie;


5. Zapoznałem się z planami kursu, oraz zgadzam się na udział w nim, będąc tak jak pozostali uczestnicy jej faktycznym współorganizatorem.
                   

Warto więc „na wszelki wypadek” wykonać sobie odpowiednie badania w przychodni sportowo-lekarskiej oraz ubezpieczyć się od następstw nw.

 

Tym, których skutecznie nie zniechęciliśmy, obiecujemy przeprowadzenie zajęć na najwyższym poziomie fachowości, dobrą atmosferę „ponad podziałami” i świetną zabawę.

 

 

Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia (plik excell) i wysłanie (najlepiej z opcją potwierdzenia odbioru) w terminie do 15 marca 2019 r. na adres:


wlodzimierz.porebski@pza.org.pl oraz dyrektor@naszeskaly.pl - ze świadomością, że adresat będzie chcąc nie chcąc „administratorem” przekazanych w zgłoszeniu danych osobowych.

 

Każdy wysyłający zgłoszenie otrzyma powiadomienie o przyjęciu (bądź nie) na kurs i dalsze informacje, w tym materiały z których powinien przygotować się przed przystąpieniem do kursu.

 

Z taternickim pozdrowieniem!
Włodzimierz „Jacooś” Porębski
IŚW „Nasze Skały” PZA

 

Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2024-07-19
WSPINACZKA SPORTOWA
 

Jurajskie Top 10

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2024-07-03
WSPINACZKA SPORTOWA
 

Black Diamond przedstawia – Doubloons

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2024-06-14
WSPINACZKA SPORTOWA
 

Piętnasty Memoriał Andrzeja Skwirczyńskiego już za Nami!

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2023-08-17
WSPINACZKA SPORTOWA
 

Aladaglar / wspinanie w Antytaurusie

Komentarze
0
 
Goryonline
 
2023-03-08
WSPINACZKA SPORTOWA
 

Krakowskie Krzemionki wracają do gry

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com