facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2012-03-13
 

VIII edycja 25-tki Świętokrzyskiej

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach wraz z Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej "Niemczówka" serdecznie zapraszają na VIII edycje 25-tki Świętokrzyskiej.
24 marzec 2012 - VIII 25-tka Świętokrzyska

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach wraz z Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej "Niemczówka" serdecznie zapraszają na VIII edycje 25-tki Świętokrzyskiej

I. Cele imprezy:
• Poznanie walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego i Gminy Chęciny,
• Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
• Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej.

II. Trasa:
• Wierna Rzeka PKP – G. Miedzianka – Grząby Bolmińskie - Grzywy Korzeczkowskie – G. Rzepka – G. Beylina - G. Zamkowa – Chęciny.
• Zbiórka uczestników nastąpi 24 III 2012 r. o godz. 7.30
w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Planowany start na trasę ok. godz. 900.
• Zakończenie nastąpi w Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny w Chęcinach. Powrót uczestników we własnym zakresie.

III. Uczestnictwo:
• 25-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno – wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem.

IV. Zgłoszenia:
• Wpisowe wynosi 25zł (członkowie PTTK – 23zł)
• Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 III 2012 r. w siedzibie Oddziału pod adresem:

Oddział Świętokrzyski PTTK
25 – 007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29, tel. (0-41) 344-77-43
www.pttkkielce.pl, e-mail: biuro@pttkkielce.pl


Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

V. Organizator zapewnia:
• Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie,
• Okolicznościowy znaczek,
• Ciepły posiłek na mecie,
• Ubezpieczenie,
• Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku,
• Transport autokarowy na trasie Kielce – Wierna Rzeka,
• Potwierdzenie GOT i OTP oraz odznak regionalnych.

VI. Obowiązki uczestników:
• Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
• Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
• Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VII. Postanowienia końcowe:
• Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe,
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
• W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
• Wszyscy uczestnicy VIII 25–tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
• Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.

VIII. Kierownictwo:
• Beata Kowalczyk tel. 530650079
• Paweł Milewicz tel. 530650082

Regulamin

Karta zgłoszenia


Źródło: www.kgkielce.pl

 

Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2024-05-06
HYDEPARK
 

RIKO – premiera książki już 9 maja!

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-04-16
HYDEPARK
 

III Edycja Konkursu na projekt użytkowy Skis Re//Defined

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-01-31
HYDEPARK
 

Jazda obowiązkowa - "Pierwsza pomoc w górach"

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com