facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2008-09-23
 

Przyroda uczy najpiękniej (1 lipca - 31 grudnia)

Zapraszamy społeczności lokalne, szkoły, placówki oświatowe, kluby osiedlowe inne stowarzyszenia i fundacje oraz tych wszystkich, którzy są zainteresowani własnym środowiskiem, do opowiedzenia wszystkim, jak w swoich lokalnych społecznościach troszczą się o przyrodę, środowisko, własne zdrowie i pozostawione przez przodków dziedzictwo kulturowe.

Zapraszamy społeczności lokalne, szkoły, placówki oświatowe, kluby osiedlowe inne stowarzyszenia i fundacje oraz tych wszystkich, którzy są zainteresowani własnym środowiskiem, do opowiedzenia wszystkim, jak w swoich lokalnych społecznościach troszczą się o przyrodę, środowisko, własne zdrowie i pozostawione przez przodków dziedzictwo kulturowe. Mogą to zrobić biorąc udział w naszym projekcie „Przyroda uczy najpiękniej”, który przeprowadzamy od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku. Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest elementem „Roku Przyrody w PTTK”.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
I. Akcja dla społeczności lokalnych: „Czyste lasy, czyste wody, czyste góry”. 
Stąd podejmowane działania:
 - obserwacja, bo warto przyglądać się światu, który nas otacza ze szczególnym uwzględnieniem stanu środowiska, zaznaczenie na planie/mapie – miasta, wsi, powiatu - tzw. dzikich wysypisk, miejsc szczególnie zdegradowanych, o których należy powiadomić władze lokalne. 
 - wiedza, bo patrząc warto wiedzieć, co obserwujemy, kojarzyć fakty i wyciągać wnioski, stąd informacja przekazana z OBSERWACJI osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za stan środowiska celem podjęcia konkretnych działań, aby uporządkować, zlikwidować „czarne plamy”. Nagłośnienie w środkach masowego przekazu „Czarnych miejsc” (nieuporządkowane posesje, dzikie wysypiska, niebezpieczne miejsca (ścieki wpływające do rzeki) i inne zaobserwowane. 
 - odpowiedzialność. Umiejąc obserwować i posiadając wiedzę możemy postępować odpowiedzialnie, szanując środowisko przyrodnicze i wytwory ludzkich rąk. To nasze dziedzictwo naturalne i kulturowe. Stąd podjęcie zadań w środowisku naszego działania związanych z powstaniem Lokalnych programów ekologicznych z zakresu inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego. 
 - czyn. Za odpowiedzialnością powinny podążać działania. Warto zadać sobie parę pytań. Czy mamy wpływ na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu? Czy warto chronić stare drzewa, przydrożną kapliczkę, ogromny głaz narzutowy, łąkę, na której rosną unikalne storczyki? Czy należy wskazywać dzikie wysypiska, brudne podwórka? Te wszystkie rzeczy stanowią o niezwykłości miejsca, w którym żyjemy. Warto propagować wiedzę o takich miejscach, zachować je dla przyszłych pokoleń. Podjęcie inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego, tworzenie wspólnie z samorządem lokalnym, radą osiedla, radą rodziców wspólnych zasad zrównoważonego rozwoju, z dużym akcentem na edukacje i promocje w tym zakresie.

Akcję „Czyste lasy, czyste wody, czyste góry” pragniemy prowadzić m.in. za pomocą Internetu. Jej adresaci: społeczności lokalne, szkoły, placówki oświatowe, kluby osiedlowe inne stowarzyszenia i fundacje, mogą zgłosić chęć uczestnictwa wypełniając specjalne karty zgłoszenia.

Realizując zadania zaproponowane poniżej, bądź proponując własne, każda zgłoszona placówka (może to być koło PTTK, ZHP, LOP, PZW) przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Na stronach internetowych pokażemy raporty z wykonanych działań. Zaprezentujemy i promować będziemy najlepsze praktyki w tym zakresie.

II. Akcja „Na tropie przyrody” – popularyzacja ochrony przyrody poprzez zdobywanie odznaki Turysta Przyrodnik
1000 pierwszych szkół/placówek oświatowych/jednostek, które zgłoszą się do akcji, otrzyma w ramach projektu książeczkę „Turysta Przyrodnik”. Przewidujemy udział grup 15-osobowych, łącznie więc 15000 osób otrzyma książeczki.
Adresatami akcji są zarówno dzieci, młodzież, studenci jak i dorośli - każdy, dla kogo przyroda jest ciekawa i piękna. Książeczki powinny trafić do osób, które jeszcze nie zdobywały odznaki „Turysta przyrodnik”.
W ramach zdobywania odznaki, przewidziane są zadania do wykonania. Przykładowe prezentujemy poniżej.
Zdobytą odznakę weryfikują „Referaty Weryfikacyjne Odznaki Turysta Przyrodnik”. Ich adresy znajdują się na stronie internetowej projektu. Dla 3000 pierwszych zdobywców odznaki, przekażemy bezpłatnie jej metalowy emblemat.

Karty zgłoszeń do obu akcji znajdują się na stronie internetowej www.rokprzyrody.pttk.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2008 roku.

Zgłoszenia przyjmuje biuro projektu elektronicznie pod adresem przyroda@pttk.pl, pocztą tradycyjną: „Przyroda uczy najpiękniej”, Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub faksem pod numerem: 0-22 826 25 05.

W ramach projektu realizowane są konkursy:
konkurs literacki „Przyroda jak księga”
konkurs plastyczny „Przyroda malowana”
konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

Regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej projektu. Adresatami konkursów jest:
młodzież szkół i placówek oświatowych,
Szkolne Koła Turystyczno-Krajoznawcze,
osiedlowe domy kultury, itp.

Konkursy przygotowane są wspólnie z Komisjami statutowymi działającymi przy Zarządzie Głównym PTTK. Swym zasięgiem obejmą całą Polskę. Prace należy nadsyłać na adresy i w terminach podanych w regulaminach konkursów.
Podsumowanie konkursów na szczeblu centralnym, połączone z wystawą prac oraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w miesiącu grudniu 2008 roku w Warszawie.

W ramach realizacji projektu ukażą się wydawnictwa promocyjne, które będą wysyłane przede wszystkim do środowisk, które zgłoszą akces uczestnictwa w poszczególnych akcjach. Będą to następujące publikacje:
1/ plakat „Przyroda uczy najpiękniej”, nakład 5000 egz.
2/ plakat „Turysta Przyrodnik” B-2, nakład 5000 egz.
3/ folder „Przyroda uczy najpiękniej", nakład 10000 egz.
4/ Vademecum Turysty Przyrodnika, nakład 5000 egz.
5/ CD „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” 10000 egz.
6/. Ulotka informacyjna w nakładzie 6000 egz.

KONTAKT:
„Przyroda uczy najpiękniej”
Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
tel.: 022 826 22 51
Jolanta Śledzińska wew. 221
Paweł Zań wew. 121
fax.: 0-22 826 25 05

Więcej:
Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-04-16
HYDEPARK
 

III Edycja Konkursu na projekt użytkowy Skis Re//Defined

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-01-31
HYDEPARK
 

Jazda obowiązkowa - "Pierwsza pomoc w górach"

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2024-01-24
HYDEPARK
 

Górnolotni 2024 – Spotkania ludzi gór w Tarnowie

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com