facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2005-10-04
 

Memorandum ze spotkania PZA-TPN

Zamieszczamy Memorandum ze spotkania PZA-TPN w dniu 12.09.2005 w sprawie nowych zasad uprawiania taternictwa na terenie TPN.


Zamieszczamy Memorandum ze spotkania PZA-TPN w dniu 12.09.2005 w sprawie nowych zasad uprawiania taternictwa na terenie TPN.

Memorandum ze spotkania przedstawicieli TPN i PZA w dniu 12 września 2005 w siedzibie TPN w Zakopanem, w sprawie nowych zasad uprawiania taternictwa na terenie TPN.

Obecni: TPN: Dyr. Paweł Skawiński, Dyr. Zbigniew Krzan, p. Szymon Ziobrowski; PZA: Sekretarz Generalny - Jerzy Natkański, Komisja Tatrzańska - Artur Paszczak.

1. PZA ustosunkował się do przedstawionej w piśmie TPN z dnia 25 sierpnia 2005 propozycji regulacji ruchu taternickiego poprzez sprzedaż hologramów upoważniających do wspinaczki w danym roku w cenie 35 zł/szt. Przedstawiciele PZA uznali, że propozycja ta wprowadza wiele komplikacji natury organizacyjnej i nie pozwoli uniknąć większości z tych problemów, jakie stwarza koncepcja licencji. PZA zwrócił uwagę, że skoro wszyscy wspinacze mogliby wykupywać hologramy w klubach, to z punktu widzenia praktycznego prościej jest przyjąć rozwiązanie oparte na opłacie ryczałtowej wnoszonej przez PZA dla wszystkich swoich członków i pozostać przy legitymacji, jako podstawie uprawniającej do wspinania.

2. P. Szymon Ziobrowski podniósł argumenty, że TPN nie może udzielać preferencji PZA, że PZA nie reprezentuje wszystkich wspinaczy oraz że ew. opłata za wszystkich członków PZA musiałaby być bardzo wysoka, aby pozostać w relacji do ilości członków.

3. Przedstawiciele PZA argumentowali, że TPN może udzielać preferencji organizacjom, że PZA jest bezsprzecznie największą organizacją skupiającą taterników, oraz że wysokość opłaty należałoby oprzeć na faktycznych danych dotyczących ruchu taternickiego na przestrzeni ostatnich 3 lat. Jednocześnie PZA zwrócił uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby nie zrzeszone w PZA mogły zakupywać licencje w TPN na normalnych warunkach.

4. Dyr. Krzan i dyr. Skawiński przyznali, że taka propozycja jest możliwa do rozważenia, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich i wiarygodnych danych.

5. W związku z tym PZA sprecyzował swoje stanowisko w następujący sposób:
a. PZA płaci coroczną opłatę ryczałtową opartą na danych o ruchu taternickim.
b. Każdy członek klubu zrzeszonego w PZA wspina się na terenie TPN na podstawie legitymacji klubowej z opłaconymi składkami.
c. PZA ujednolici legitymacje klubowe, tak aby jasno zawierały informację o tym, że dany klub jest członkiem PZA.
Propozycja: ostatnia strona legitymacji byłaby opatrzona logiem TPN i informacją: „Posiadacz niniejszej legitymacji jest uprawniony do uprawiania taternictwa na terenie TPN”
d. Osoby nie zrzeszone w PZA nabywają licencje TPN indywidualnie.
e. Osoby zagraniczne zrzeszone w klubach-członkach UIAA są uprawnione do 50% zniżki.

6. PZA zobowiązał się do dostarczenia w terminie do 7 października danych o natężeniu ruchu taternickiego opracowanych na podstawie książek wyjść z ostatnich 3 lat.

7. Ustalono termin kolejnego spotkania na 28 października, godz. 11.

Źródło: http://kws.pza.org.pl

2005-10-4

(kg)


 

 
Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2023-11-08
GÓRY
 

Narciarstwo wysokogórskie – rady na dobry początek

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2023-10-18
GÓRY
 

Zillertal – nie tylko biel

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2023-10-05
GÓRY
 

Via Alpina – 2650 kilometrów samotnie przez Alpy

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2023-10-03
GÓRY
 

Opolski Festiwal Gór zaprasza!

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2023-09-28
GÓRY
 

Pusty Madres

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2023 Goryonline.com