facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2004-12-13
 

Karkonoskie zawody wysokościowe MON i MSWiA (14-15 maja), Szklarska Poręba)

Andrzej Demkowicz informuje o zawodach wysokościowych...


INFORMATOR

I. NAGRODA GŁÓWNA
Puchar Ministra Obrony Narodowej

II. ORGANIZATOR
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki
Szkoła Górska "Quasar"
Łużycki Oddział Straży Granicznej

III. KOMITET ORGANIZACYJNY
1. Kierownik zawodów - kpt. Andrzej Demkowicz (tel.605543027,e-mail. andrzejdemkowicz@gazeta.pl)
2. Konsultant do spraw technicznych p. Jerzy Borys (Szkoła Górska "Quasar")

IV. TERMIN
14-15.05.2005 r.

V. MIEJSCE ZAWODÓW
Szklarska Poręba (pasmo Karkonoszy, Ośrodek Wysokościowy "Krucze Skały")

VI. KOSZTY UCZESTNICTWA
§ Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy zawodów.
§ Koszt zakwaterowania i wyżywienia reprezentacji rozliczane będą w ramach delegacji służbowych przez jednostki delegujące.

VII. Zawodnicy mają do pokonania dystans ok. 15 km w terenie górskim i następujące  konkurencje techniczne:
Wspinaczka z asekuracją, elementy ratownictwa wysokościowego w zespole dwuosobowym, tyrolka (zjazd i podchodzenie), kolejka pozioma, zjazd zespołu na własnej linie, jumarowanie z przepinkami, zjazd z zadaniami technicznymi, poruszanie się na układach pionowo - poziomych (m.in. tzw. V -ka), budowa układów wyciągowych i układy napinające i inne.

IX. PROGRAM ZAWODÓW.
13.05.2005
18.00 - Przyjazd i zakwaterowanie .
20.00 - Odprawa koordynacyjna kierowników zespołów.
14.05.2005
07.00 - rozpoczęcie zawodów (konkurencji technicznych)
16.00-17.00 - obiad
19.30 - kolacja
15.05.2005
07.00 - rozpoczęcie zawodów (biegu i konkurencji technicznych)
16.00-17.00 - obiad
19.00 - kolacja i ogłoszenie wyników.
16.05.2005
9.00 - śniadanie
10.00 - wyjazd uczestników.

REGULAMIN VI KARKONOSKICH  ZAWODÓW   WYSOKOŚCIOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zawodnicy startujący w zawodach ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikłe z użycia ekwipunku osobistego i za jego stan techniczny.

2. Strona zgłaszająca zespół na karcie zgłoszenia stwierdza zdolność zdrowotną i umiejętności techniczne zgłoszonych zawodników.

3. Sprzęt używany przez zawodników w trakcie zawodów musi posiadać atest UIAA lub CE.

4. Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na jednostkach
delegujących reprezentacje do udziału w zawodach.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

6. Kwestie sporne, w tym protesty, rozpatrywane będą przez komisję sędziowską. Ciałem opiniodawczym pod względem merytorycznym jest konsultant techniczny zawodów.


II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej.

2. Drużyna składa się z dwóch (2) zawodników.

3. Zawodnicy startują w jednej kategorii wiekowej.

4. Drużyny będą klasyfikowane w następujących kategoriach:
a. klasyfikacja drużyn WSOWLąd.
b. klasyfikacja drużyn służb MON i MSWiA.

5. Trasę zawodów członkowie zespołu pokonują wspólnie, czas rozpoczęcia konkurencji zespołu mierzony jest od chwili przekroczenia startu przez pierwszego zawodnika drużyny do chwili przekroczenia mety przez ostatniego zawodnika drużyny.

6. Start zespołu odbywa się w godzinach ustalonych przez organizatora.

7. Zespół z całym ekwipunkiem pkt.12 i 13 niniejszego regulaminu
zobowiązany jest stawić się na starcie minimum na dwie minuty przed
wyznaczona godziną. W przypadku nie wystartowania zespołu w
oznaczonym czasie Komisja Startowa uruchamia bieg czasu dla drużyny.
W przypadku nie rozpoczęcia konkurencji w ciągu następnych trzech minut,
zespół zostaje zdyskwalifikowany.

8. Rozpoczęcie konkurencji technicznej możliwe jest po dotarciu do miejsca jej
rozgrywania przez wszystkich członków zespołu.


9. Opuszczenie miejsca konkurencji technicznej możliwe jest w momencie jej ukończenia przez wszystkich członków zespołu.

10. W trakcie pokonywania odcinków terenowych trasy zawodów, członkowie
zespołu muszą pozostawać w stałym kontakcie wzrokowym w odległość nie
większa niż 50 metrów.

11. W wypadku zblokowania elementu technicznego następuje zatrzymanie zegara na czas oczekiwania zespołu na rozpoczęcie konkurencji. Zatrzymanie czasu następuje w momencie dotarcia ostatniego członka zespołu a jego bieg wznawiany jest w chwili rozpoczęcia konkurencji przez pierwszego członka zespołu.

12.  Zespół musi posiadać następujący sprzęt: Linę asekuracyjną pojedynczą długości min. 45 m. max. 55 m., cztery bloczki, jedna busola, linę statyczną  50m, dwa karabińczyki owalne, dresller.

13. Każdy zawodnik musi posiadać: uprząż wspinaczkową (pas biodrowy), pas piersiowy co najmniej speleo, ląż lub pętla asekuracyjna, karabinki zakręcane szt.6, przyrządy zaciskowe do wchodzenia po linie, przyrządy do zjazdu rolka plus przyrząd do zjazdu na dwóch żyłach (ósemka, płytka, kubek), kask, przyrząd do autoasekuracji.

14.  Posiadany sprzęt skontrolowany będzie na starcie, na trasie i na mecie zawodów. Brak elementu wymienionego w pkt. 12,13 w/w regulaminu spowoduje dyskwalifikację zespołu.

15.  W trakcie pokonywania elementów technicznych obowiązują zasady
asekuracji stosowane w ratownictwie górskim (konieczność stosowania
niezależnego przyrządu asekuracyjnego).

16.  Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia poprawek do powyższego regulaminu na odprawie koordynacyjnej przed rozpoczęciem zawodów.

17. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności startu zespołów.

 

(kb)

Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2023-11-22
HYDEPARK
 

XII Łaziski Festiwal Górski „Pod górę”

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2023-08-31
HYDEPARK
 

Ukryte wartości górskiej książki

Komentarze
0
 
Goryonline
 
2023-01-09
HYDEPARK
 

Bhutan – kraj szczęśliwych ludzi

Komentarze
0
 
Goryonline
 
2023-01-03
HYDEPARK
 

"Lunana. Szkoła na końcu świata"

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2023 Goryonline.com