facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2015-03-05
 

XIV zawody im. Józefa Oppenheima

Klub Sportowy SNPTT 1907, Klub Wysokogórski Zakopane, Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej zapraszają na XIV zawody im. Józefa Oppenheima w ski-alpinizmie – 22. marca 2015 r. Zapisy  na zawody przez internet na e-mail: zawody.chocholowska@gmail.com lub w.szatkowski@poczta.onet.pl. Zapisy będą także prowadzone w przeddzień zawodów w schronisku na Polanie Chochołowskiej od godziny 18.00 i w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00. Zamknięcie listy startowej o godzinie 10.00. Start o godzinie 11.00

link do formularza zgłoszeniowego http://goo.gl/forms/mfLM14qlKZ

Wpisowe wynosi 80 zł, dzieci gratis.


W ramach opłaty wpisowej: pamiątkowa koszulka, liczne gadżety, obiad w schronisku po zakończeniu zawodów, udział w losowaniu nagród.

Uwaga! Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal, który przygotował Przemek Sobczyk (KW Zakopane)


Termin: 

22 marca 2015 r. Trasa sportowa zostanie wytyczona w rejonie:  Polany Chochołowskiej – Grzesia – Rakonia – Wołowca - Doliny Wyżniej Chochołowskiej – zjazd do Polany Chochołowskiej – Polana Trzydniówka – Trzydniowiański W. – zjazd na Polanę Trzydniówka – Polana Chochołowska-meta.  

Ponadto organizatorzy zachęcają do startu amatorów, super-amatorów (to ci, którzy zaczęli przygodę z nartami ski-turowymi) i dzieci. 

10.15 - odprawa zawodników
10.40 - start honorowy 

11.00 - start zawodów

Przebieg trasy zawodów będzie ustalony w przeddzień zawodów w zależności od warunków śniegowych i atmosferycznych. Dalsze szczegóły zawodów zostaną podane w terminie późniejszym.


Organizator : Klub Sportowy SNPTT-1907 Zakopane ul. Kasprusie 42 , Klub Wysokogórski Zakopane, Schronisko na Polanie Chochołowskiej, PTTK oddział zakopiański, PTTK Zarząd Główny.

Dyrektor Zawodów:  Józef Krzeptowski/ Przemysław Sobczyk

Kierownik trasy: Wojciech Szatkowski

Kierownik zawodów z ramienia SN PTT: Maciej Wasylkowski

Kontakt: zgłoszenia prosimy przesłać mailem na e-maile: zawody.chocholowska@gmail.com

w.szatkowski@poczta.onet.pl 

Klub tel/fax 18 20 15512 lub kom. 606 978-257 Wojciech Szatkowski


 „GÓRY” są partnerem medialnym zawodów.


Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy i  godz. startu w zależności od warunków atmosferycznych lub innych okoliczności.

Wyposażenie: detektor lawinowy, sonda, łopata, raki, kask, plecak (szczegóły poniżej pkt. Sprzęt i wyposażenie zawodników).

Zawodnicy startujący na trasie dla zawodników z licencjami PZA muszą dodatkowo posiadać sprzęt według regulaminu rozgrywania zawodów PZA.


 

 

 

Regulamin Zawodów  im. Józefa Oppenheima

 

                                                           WARUNKI KLASYFIKACJI


§ 1

W zawodach klasyfikowani są wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody.


FORMUŁA ZAWODÓW

§ 2

Konkurencja indywidualna, pomiar czasu, start-meta, start wspólny.


KATEGORIE ZAWODNIKÓW

§ 3

Zawody rozgrywane są kategorii rekreacyjnej.

Kategorie wiekowe w kategorii sportowej wg regulaminu:
kadet/kadetka - 15 - 16 - 17 lat roczniki 1996 -1994
junior/juniorka - 18 - 19 - 20 lat roczniki 1993 - 1991
senior/seniorka - od 21 do 39 lat roczniki 1990 do 1972
weteran/weteranka - 40 lat i powyżej roczniki 1971 i starsi 

dzieci do lat 15

Każdy zawodnik może wziąć udział w zawodach. 

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, podpisując przed startem stosowne oświadczenie. 

 

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

§ 4

Artykuły wyliczone poniżej muszą spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA.

§ 5

Podstawowe obowiązkowe wyposażenie KAŻDEGO zawodnika (i w kategorii sportowej i rekreacyjnej) :

1. Narty wyposażone w metalowe krawędzie na co najmniej 90% ich długości, o szerokości co najmniej 60mm pod butem. Narty musza mieć co najmniej 160cm długości dla mężczyzn i 150cm dla kobiet (dla młodziczek i młodzików minimum 80% wzrostu zawodnika). Wiązania muszą umożliwiać ruch pięty podczas podchodzenia lub zjazdu i mogą lecz nie muszą być wyposażone w paski zabezpieczające, na ryzyko zawodnika. Zarówno przednia, jak i tylna część wiązań musi zapewniać bezpieczne wypinanie w płaszczyźnie przód-tył, jak i na boki (w płaszczyźnie prostopadłej). Stosowanie wiązań i butów biegowych oraz ich pochodnych jest stanowczo zabronione.

2. Buty musza zakrywać kostkę i posiadać podeszwy typu Vibram lub podobne, przy czym podeszwa taka musi zajmować przynajmniej 75% powierzchni stopy, a nacięcia w niej muszą być głębokie na 4mm. Minimalna liczba nacięć podeszwy: 8 na obcasie i 15 w części przedniej. (Minimalna powierzchnia nacięcia: 1cm2). Buty musza być przystosowane do zamocowania na nich metalowych raków i musza być zapinane na minimum dwie klamry.

3. Para kijków do narciarstwa alpejskiego lub biegowego o maksymalnej średnicy 25mm z niemetalowymi talerzykami.

4. Para fok. Ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosować taśm

samoprzylepnych i innych środków zwiększających przyczepność lub poślizg fok.

5. Ubranie dolnej połowy ciała, długie spodnie o rozmiarze odpowiednim dla danego

zawodnika. Konieczne są co najmniej dwie warstwy ubrania (obydwie z długimi nogawkami: jedna z materiału nieprzepuszczalnego dla wiatru, a druga to spodnie narciarskie lub kombinezon narciarski. 

6. Ubranie górnej połowy ciała z długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego zawodnika. Konieczne są co najmniej trzy warstwy ubrania: nieprzepuszczalna dla wiatru wodoodporna, kombinezon narciarski i trzecia warstwa.

7. Detektor lawinowy 457 kHz. Każdy zawodnik musi nosić to urządzenie na sobie w pozycji nadawania przez cały czas trwania zawodów. Urządzenie musi być umieszczone pod ubraniem w bezpośrednim kontakcie z ciałem zawodnika. Zawodnik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, że urządzenie działa poprawnie. W przypadku gdyby urządzenie popsuło się w trakcie zawodów, zawodnik musi zawiadomić o tym najbliższy punkt kontrolny. Po poinformowaniu o tym fakcie dyrektora zawodów, podejmie on stosowne kroki by zapewnić zawodnikowi bezpieczeństwo.

8. Łopata do śniegu (o wymiarach co najmniej 20 x 20 cm), nie przerabiana, lecz taka jak została wyprodukowana. Określenie ?łopata do śniegu? jest definiowane przez producenta. On ponosi odpowiedzialność za tę definicję.

9. Sonda lawinowa minimalnej długości 240cm i minimalnej średnicy 10 mm. Sonda nie może być przerabiana po wyprodukowaniu. Sformułowanie ?sonda lawinowa? określa producent i na nim spoczywa odpowiedzialność za tą definicję.

10. Płachta ratunkowa o powierzchni co najmniej 1,8m kw. Sformułowanie płachta ratunkowa? określa producent i na nim spoczywa odpowiedzialność za tę definicję.

11. Rękawice chroniące całą rękę do nadgarstka ubrane przez cały czas trwania zawodów

13. Plecak pojemność minimum 10 litrów

14. Kask. Należy go obowiązkowo nosić na głowie podczas wszystkich zjazdów, a także na wszystkich częściach trasy określonych przez organizatora zawodów podczas odprawy. Kaski muszą być zgodne z normami: EN12492 i UIAA106 lub CE. Żaden kask nie gwarantuje pełnego zabezpieczenia przed wszystkimi rodzajami uderzeń.

 

Ostateczny zestaw sprzętu zostanie podany na odprawie w dniu zawodów.

§ 6

Wyposażenie dostarczone przez organizatora:

Numery dla zawodników. Numery dostarczone przez organizatora muszą być noszone w miejscach do tego przeznaczonych przez cały czas trwania zawodów - plecak. Nie wolno ich zwijać ani obcinać


ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW

§ 7

Każdy zawodnik, który zostanie dogoniony musi obowiązkowo ustąpić drogi zawodnikowi który mówi: TRASA.

§ 8

Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy, albo być zdjętym z trasy przez dyrektora zawodów lub jednego z lekarzy organizatorów.

Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna mieć miejsce na punkcie kontrolnym z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych.

§ 9

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Jury weźmie pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy.

§ 10

Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas zawodów. Wyjątek: wymiana kijka; jednak wymiana 2 kijków to już 5 minut kary.

§ 11

Każde niestosowne zachowanie lub niezastosowanie się do regulaminu zgłoszone do

przewodniczącego jury musi być potraktowane zgodnie z regulaminem i zbadane przez jury.

 

DYSKWALIFIKACJA I KARY 

§ 12 

Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników mają być zgłaszane przez sędziów do dyrektora zawodów, który informuje o tym przewodniczącego jury. Kary nakłada przewodniczący jury po uzgodnieniu z jury zawodów w oparciu o poniższą tabelę. Przewodniczący jury informuje zawodników o nałożeniu na nich kary, jeśli to możliwe przed ogłoszeniem wyników.

Wykroczenia Kara

Brakujące elementy wyposażenia 3' za każdy brakujący element

Użycie raków bez oryginalnych pasków zabezpieczającychOd 1' do dyskwalifikacji

Raki noszone na zewnątrz plecaka2'

Użycie prostego nadajnika zamiast detektora lawinowego Dyskwalifikacja

Falstart pierwszy30''

Falstart powtórzonyDyskwalifikacja

Ominięcie punktu kontrolnego celowo lub niechcącoDyskwalifikacja

Niezastosowanie się do zaleceń sędziów na trasie (start, punkty kontrolne i kierunkowe, meta)Od 30'' do dyskwalifikacji

Niezastosowanie się do obligatoryjnego zachowania na trasie, np brak raków na butach na odcinku gdzie raki są wymagane Od 30'' do dyskwalifikacji

Nierespektowanie oznakowania i poprowadzenia trasy, np. pójście wprost w górę, tam, gdzie są założone zakosy, robienie skrótów itp Od 30'' do dyskwalifikacji

Nieodpowiednie przymocowanie nart do plecaka (wymagane 2 punkty przyczepienia)Od 30'' do dyskwalifikacji

Nieschowanie fok do kombinezonu lub plecakaOd 30'' do dyskwalifikacji

  

Niebezpieczne zachowania na trasie, np. ryzykowne wychylanie się na graniOd 30'' do dyskwalifikacji

Niesportowe zachowanie: nieustępowanie trasy wyprzedzającemu, zajeżdżanie drogi, popychanie lub wywracanie konkurenta, nieudzielanie pomocy w razie wypadkuOd 30'' do dyskwalifikacji

Przyjmowanie pomocy z zewnątrz (z wyjątkiem wymiany kijków)Od 30'' do dyskwalifikacji

Nieposzanowanie środowiska (porzucanie sprzętu lub śmieci)Od 30'' do dyskwalifikacji

Brak szacunku lub obraźliwe zachowanie w stosunku do wszystkich uczestników zawodów (jury, zawodnicy, organizatorzy, publiczność)Od 30'' do dyskwalifikacji

Nieobecność zawodnika na podium i podczas wręczania nagród (wyjątek: przyczyny zdrowotne)Dyskwalifikacja

Wszelkie wykroczenia przeciw regułom zachowania, także nie wymienione w tej tabeliOd 30'' do dyskwalifikacji


                                                            JURY I SĘDZIOWIE
                                                                      
 § 13
Jury zawodów składa się z:


1. dyrektora zawodów;
2. kierownika trasy

3. przedstawiciela SN PTT

4. przedstawiciela PZA§ 14

Obsada ilościowa startu mety i punktów kontrolnych:

Start/Meta: 4 osoby

Punkty kontrolne: minimum dwie osoby

Punkty medyczne: start/ meta, schronisko Chochołowska


PROTESTY

§ 15

Czas składania protestów wynosi 30 minut od chwili wywieszenia wyników.

§ 16

Pisemne protesty przyjmuje dyrektor zawodów a rozpatruje jury zawodów.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2024-05-06
HYDEPARK
 

RIKO – premiera książki już 9 maja!

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-04-16
HYDEPARK
 

III Edycja Konkursu na projekt użytkowy Skis Re//Defined

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-01-31
HYDEPARK
 

Jazda obowiązkowa - "Pierwsza pomoc w górach"

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com