facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
 
 
2012-03-27
 

Rowerem przez Polskę z PTTK

"Rowerem przez Polskę" - to zadanie realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w ramach Roku Turystyki Rowerowej, jakim ogłoszony został przez Zarząd Główny PTTK rok 2012. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach projektu zostaną zorganizowane akcja „Bezpiecznie na rowerze” - adresowana do ogółu społeczeństwa oraz konkurs „Gmina przyjazna rowerzystom” - adresowana do jednostek samorządowych. W ramach akcji promowane będzie wśród wielopokoleniowego społeczeństwa zagospodarowanie czasu wolnego i prozdrowotny styl życia, a także poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych kraju poprzez zdobywanie Kolarskiej Odznaki Turystycznej.

Ponadto wydany zostanie poradnik dla początkujących rowerzystów „Wybieram rower”, a dla rodzin przeprowadzone zostaną warsztaty „Mama, tata, rower i ja”. Zorganizowane zostaną dwa ogólnopolskie konkursy: plastyczny i fotograficzny. Ważnym elementem zadania będzie międzynarodowa konferencja "Szlaki rowerowe w zjednoczonej Europie"  z udziałem przedstawicieli UECT (Union Europeenne de Cyclotourisme - Europejski Związek Turystyki Rowerowej), której trwałym efektem będzie publikacja. Projekt zakończony zostanie w połowie listopada konferencją „Rowerem przez Polskę”, podsumowującą wszystkie działania, wystawą prac laureatów i wręczeniem certyfikatów gminom przyjaznym rowerzystom.


Zadanie "Rowerem przez Polskę" to kompleksowe działania Towarzystwa ukierunkowane na bezpieczeństwo uprawiania turystyki rowerowej, edukację dzieci i młodzieży jak również osób starszych - młodych duchem, którzy zaliczają się do coraz liczniejszej grupy Polaków, zafascynowanych rowerem jako środkiem komunikacji, który nie tylko daje dużą radość z szybkiego przemieszczania się po miastach, ale także stanowi najzdrowszy i najbardziej ekologiczny sposób na poznawanie nie tylko najbliższej okolicy zamieszkania, ale także Polski i Europy.

Projekt Rowerem przez Polskę PTTK adresuje do wielopokoleniowego społeczeństwa zainteresowanego bezpiecznym uprawianiem turystyki rowerowej, a także do samorządów współtworzących infrastrukturę rowerową, służb drogowych i innych stowarzyszeń i organizacji. Turystykę rowerową uprawiamy  w prawie każdym wieku. Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczą w rowerowej turystyce rodzinnej, później zdobywają Kartę Rowerową i włączają się do różnych przedsięwzięć, by w młodości kontynuować te zainteresowania. Więź międzypokoleniowa jest widoczna na każdej imprezie organizowanej przez PTTK. W ramach zadania PTTK będzie zachęcać innych do uczestniczenia w różnych formach turystyki rowerowej, prezentować dobre praktyki, wypracowywać nowe standardy. Ponieważ zadanie jest wielopłaszczyznowe, stąd jego adresatem będą nie tylko turyści – kolarze, ale również inni użytkownicy dróg i jednostki samorządowe.

 BEZPIECZNIE NA ROWERZE

Akcja informacyjno-edukacyjna "Bezpiecznie na rowerze". Do akcji zaproszone są oddziały PTTK, szkolne koła turystyczno-krajoznawcze, organizatorzy rajdów rowerowych, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, samorządy.

W czasie akcji promowana będzie bezpieczna jazda na rowerze w kasku, z odblaskowymi elementami stroju rowerzysty lub w kamizelkach odblaskowych; w sposób szczególny zwrócona zostanie uwaga na elementy podnoszące bezpieczeństwo rowerzystów na drogach.

Środowiska, które nadeślą w terminie do 30 kwietnia 2012 roku kartę zgłoszenia uczestnictwa w akcji na adres mail: poczta@narowerze.pttk.pl, otrzymają odblaskowe opaski i odblaski „Życia” z logo Roku Turystyki Rowerowej. Dla najaktywniejszych środowisk przewidziane są (na nagrody w konkursach) kamizelki odblaskowe z Logo Roku Turystyki Rowerowej oraz płyty CD „Rodzinne wędrowanie” i książeczki Kolarskiej Odznaki Turystycznej.  
  

W ramach tej akcji przeprowadzone zostaną konkursy: plastyczny „Moja rodzina na rowerowym szlaku” oraz fotograficzny „Na rowerowym szlaku”. Celem konkursów jest podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży dzięki wspólnym rowerowym wędrówkom, pobudzanie wyobraźni, uczenie obserwacji zjawisk i chwil ulotnych. Kończąca Program wystawa da możliwość prezentacji możliwości twórczych uczestników obu konkursów.

Karta Zgłoszenia
Karta zgłoszenia - książeczka KOT

WARSZTATY „MAMA, TATA, ROWER I JA”

Ponieważ coraz częściej uczestnikami turystyki rowerowej są rodziny, zorganizowane będą dla nich 3-dniowe warsztaty szkoleniowe „Mama, tata, rower i ja”, w których weźmie udział ok. 100 osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i posługiwania się nowoczesnym systemem nawigacji GPS. Rodziny zostaną wyłonione spośród rodzin zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu "Turystyczna Rodzinka", realizowanego przez PTTK od 2011 roku. Wspólnie opracowane zostaną założenia produktu turystycznego, adresowanego do rodzin z dziećmi w różnym wieku, którego elementem będzie turystyka rowerowa. Miejsce warsztatów zostanie wyłonione na zasadzie zapytania ofertowego, a rodziny we własnym zakresie pokryją koszty dojazdu.

Regulamin Konkursu
Karta zgłoszenia


KONKURS GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM


Turystyka rowerowa w Polsce w ostatnich latach stała się popularną formą spędzania wolnego czasu. Moda na rower dotarła do Polski z krajów Europy Zachodniej, w której to na turystykę rowerową wydaję się każdego roku pokaźne kwoty. Istnieją tam specjalne urzędy nadzorujące przepływ ruchu turystycznego, dbające o stały rozwój infrastruktury w postaci znakowanych szlaków i dróg rowerowych. Gminy i powiaty coraz częściej zauważają pozytywne aspekty związane z turystyką rowerową. W miarę, jak pozwalają na to środki finansowe, powstają nowe drogi i szlaki rowerowe.

W ramach Konkursu PTTK szuka gmin wprowadzających na obszarze swojego działania rozwiązania infrastrukturalne przyjazne dla rowerzystów, uławiających lub co najmniej nieutrudniających poruszanie się na rowerze (co obejmuje transport rowerowy, turystykę, rekreację, sport itp.). Wręczenie certyfikatu odbędzie się na konferencji podsumowującej ”Rowerem przez Polskę”, a nagrodzone Certyfikatem gminy będą promowane na stronie www.pttk.pl.

Regulamin Konkursu
Karta zgłoszenia

 

Patronatu honorowego udzielili: Pani Katarzyna Sobierajska - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Polskich.

Patronat medialny sprawuje magazyn Rowertour.


Źródło: http://narowerze.pttk.pl/
Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2024-05-06
HYDEPARK
 

RIKO – premiera książki już 9 maja!

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-04-16
HYDEPARK
 

III Edycja Konkursu na projekt użytkowy Skis Re//Defined

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-01-31
HYDEPARK
 

Jazda obowiązkowa - "Pierwsza pomoc w górach"

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com