facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
 
 
2012-02-03
 

Zapisy, program i regulamin zawodów TryTool 2012

Niecałe dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia Krakowskiego Mityngu Drytoolowego. Druga edycja TryTool rozegrana zostanie na Zakrzówku, w sobotę 11 lutego. Początek imprezy o godzinie 9.00. Najwyższy czas na podstawowe informacje dla zawodników.
TryTool odbędzie się tradycyjnie na krakowskim Zakrzówku, same zawody w sektorze drytoolowym (na lewo od Baby Jagi). W rejonie Freneya stanie również biuro zawodów. 

Liczba zawodników, ze względów na bezpieczeństwo, ograniczona jest do 30 zespołów podzielonych na dwie 15-zespołowe grupy. Już teraz można dokonywać rezerwacji miejsc przez internet. Rezerwacje można zgłaszać do dnia 9 lutego na adres trytool@kw.krakow.pl. Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń.

10 lutego na stronie www.kw.krakow.pl/trytool zostanie podana lista zespołów, które dokonały rezerwacji pierwszych 30 miejsc oraz lista rezerwowa.

Opłata startowa wynosi 20 zł za osobę. Płatne w biurze zawodów przy rejestracji.

Uwaga:
Każdy zespół zgłaszający się do zawodów powinien mieć ze sobą  podpisane oświadczenia z wypełnionymi rubrykami: imię, nazwisko, klub, miasto. Oświadczenia należy złożycie w biurze zawodów przy rejestracji (druk oświadczenia można pobrać na stronie www.kw.krakow.pl/trytool lub na miejscu w biurze zawodów).

Główny sponsor Mityngu firma AMC, dystrybutor Petzla i Directalpine, przygotował dla uczestników zawodów atrakcyjne nagrody. Najlepszy zespół otrzyma dwa kaski Meteor III+ Petzla, druga dwójka w rankingu dostanie dwie uprzęże Corax Petzla, nagroda za trzecie miejsce to dwie bluzy Tonale marki Directalpine, wykonane z Technostretch. 

AMC przewidziało również nagrodę dla zespołu kobiecego (uwaga:nagroda przyznana zostanie tylko w przypadku, kiedy zgłoszone do zawodów zostaną minimum 4 zespoły kobiece), a będą to dwa kaski Elia Petzla. 

Wśród wszystkich obecnych na Mityngu rozlosowane zostaną cenne upominki Petzla - pięć czołówek Tikkina i trzy woreczki na magnezję.

Organizatorem tegorocznej Imprezy jest KW Kraków, patronem wspinanie.pl, partnerem IŚW Nasze Skały, głównym sponsorem firma AMC, dystrybutor Petzla i Directalpine.


Program zawodów

Rejestracja zespołów, które dokonały rezerwacji przez internet

        I grupa - 7:45 do 8:15
        II grupa - 9:00 do 10:15

Rejestracja pozostałych zespołów (jeżeli będą wolne miejsca)

        I grupa - 8:15 do 8:45
        II grupa -10:15 do 11:45

Odprawa techniczna

        I grupa -  8:45 do 9:00
        II grupa - 11:45 do 12:00

Czas rozgrywania zawodów:

        I grupa (15 zespołów) 9:00 - 11:30
        II grupa(15 zespołów) 12:00 - 14:30

Termin składania wykazu przebytych dróg:

        I grupa -  do 12:00
        II grupa - do 15:00

Ogłoszenie wyników: 15:30

Wręczanie nagród: 16:00 -16:30

 
Regulamin II Mityngu Drytoolowego - TryTool


Cel

1. Celem  zawodów jest integracja środowiska wspinaczkowego, promocja wspinania zimowego na Zakrzówku oraz propagowanie drytoolingu jako dyscypliny doskonalącej techniki stosowane we wspinaczce wysokogórskiej.

Warunki uczestnictwa


2. Uczestnicy zawodów muszą mieć ukończone 18 lat.

3. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zaakceptowanie przez uczestnika niniejszego regulaminu i podpisanie załączonego do niego oświadczenia.

Rejestracja


4. W celu usprawnienia rejestracji, każdy zespół zgłaszający się do zawodów powinien mieć  ze sobą już podpisane oświadczenia z wypełnionymi rubrykami: imię, nazwisko, klub, miasto. Oświadczenia należy złożycie w biurze zawodów przy rejestracji (oświadczenia do pobrania na stronie www.kw.krakow.pl/trytool lub na miejscu w biurze zawodów).

Obowiązkowe wyposażenie zawodników


5. Każdy zawodnik w zespole, chcący wziąć udział w zawodach, powinien być obowiązkowo wyposażony we własny, atestowany sprzęt osobisty: kask, uprząż, przyrząd do asekuracji, raki, czekany z lonżą, karabinki osobiste, pętle i dodatkowo - 15 ekspresów i jedną wspinaczkową linę dynamiczną  na zespół.

6. Czekanów można używać zarówno ze smyczkami, jak i bez smyczek.

Klasyfikacja


7. Wszystkie zespoły biorące udział  w zawodach, będą klasyfikowane wspólnie, lecz ze względu na skład osobowy zostaną podzielone na dwie kategorie:

a) zespoły męskie i mieszane (M)

b) zespoły kobiece (K)

8. W zawodach klasyfikowane są  wszystkie zespoły, które: 

a) zgłoszą się do zawodów oraz złożą w biurze zawodów osobiście podpisane oświadczenie dotyczące zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności i przetwarzania danych osobowych oraz

b) wezmą udział w odprawie technicznej przed zawodami oraz

c) przebędą co najmniej jedną  drogę zawodów (listę dróg, na których rozgrywane będą  zawody, zespoły otrzymają przy rejestracji) oraz

d) ukończą zawody w regulaminowym czasie poprzez opuszczenie strefy rozgrywania zawodów: I grupa do godz.11:30, II grupa do godz.14:30 oraz

e) złożą w biurze zawodów wykaz przebytych dróg: I grupa do godz.12:00, II grupa do godz.15:00.

8. Zespoły, które nie opuszczą  strefy rozgrywania zawodów w regulaminowym czasie zostaną zdyskwalifikowane.

9. Zawody rozgrywane są jako konkurencja zespołowa. Klasyfikowane są zespoły dwuosobowe. Drogę zawodów uważa się za przebytą przez zespół jeżeli:

a) została w całości przebyta przez każdego z członków zespołu oraz

b) co najmniej jeden z członków zespołu przebył daną drogę w stylu nie gorszym niż PP.

Punktacja


10. Każda droga ma przypisaną  liczbę punktów. Uczestnicy otrzymują przed rozpoczęciem rywalizacji wykaz dróg zawierający numery dróg, ich trudności i punktację. Na otrzymanym wykazie, zespół zaznacza tylko i wyłącznie drogi przebyte z godnie z zasadami zawartymi w pkt. 9 regulaminu. Wynik uzyskany przez zespół wspinaczkowy, to suma punktów przypisanych do pokonanych przez niego dróg. Zawody wygrywa zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Drogi specjalne

11. Firma AMC sponsorowała m.in. ubezpieczenie dróg drytoolowych na Zakrzówku. W związku z tym, trzy drogi zawodów oznaczone w wykazie dróg i w terenie znakiem PETZL będą zaliczone do punktacji, pod warunkiem przebycia ich przy pomocy raków i czekanów marki PETZL dostarczonych przez firmę AMC. Zespół, który zdecyduje się na przebycie drogi specjalnej, powinien zgłosić się do przedstawiciela firmy AMC (stanowisko ze sprzętem będzie zlokalizowane na terenie rozgrywania zawodów i oznakowane logiem PETZL) i zamienić własne raki i czekany na sprzęt dostarczony przez AMC, pozostawiając swój sprzęt w depozycie. Po skończeniu drogi sprzęt należy niezwłocznie oddać i wymienić na własny. Wypożyczony sprzęt PETZL może być używany tylko i wyłącznie do przebycia dróg specjalnych. Jeden zespół może zaliczyć do punktacji tylko jedną przebytą drogę specjalną.

12. Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania, należy zgłaszać do sędziego głównego.

13. Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wyników.

14. Protesty należy składać  do kierownika zawodów w formie pisemnej. Protesty rozpatruje jury zawodów.

Nagrody

15. Organizator przewiduje nagrody ufundowane przez sponsora - firmę  AMC:

a) dla trzech najlepszych zespołów:

I miejsce - 2 kaski Meteor III+ Petzl,

II miejsce - 2 uprzęże Corax Petzl,

III miejsce - 2 bluzy Directalpine Tonale.

b) oraz nagrodę specjalną  - 2 kaski Petzl Elia, dla najlepszego zespołu kobiecego, który nie zajął żadnego z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji ogólnej. Nagroda zostanie przyznana pod warunkiem, że w zawodach wezmą  udział co najmniej 4 zespoły kobiece.

16. Nagrody będą wręczone w dniu zawodów.

17. W razie potrzeby nagrody będą  wymieniane (rozmiar, kolor, wersja damska/męska) w ramach tego samego modelu.

Bezpieczeństwo i fair play


18. Drogi wspinaczkowe zawodów zlokalizowane są na naturalnych skałach. Organizator dołożył wszelkich starań, aby drogi zawodów oczyścić z maksymalnie dużej liczby luźnych bloków skalnych i skontrolował wszystkie punkty asekuracyjne na tych drogach. Jednakże, skały te poddawane są ciągłej erozji, która powoduje miedzy innymi: odrywanie się luźnych bloków skalnych, korozję i uszkadzanie punktów asekuracyjnych oraz zjazdowych, kruszyznę skalną.

Są to potencjalnie śmiertelne zagrożenia, nierozerwalnie związane z działalnością wspinaczkową  i w związku z tym, posiadający tą wiedzę uczestnik zawodów, podejmujący wspinaczkę na tych drogach, robi to tylko i wyłącznie na własne ryzyko, biorąc tym samym odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i przyjmując na siebie ponoszenie konsekwencji skutków swoich działań  w stosunku do siebie i innych osób.

Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników, w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.

19. Podczas zawodów obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji.

20. Wszystkich zawodników przebywających w strefie rozgrywania zawodów obowiązuje nakaz zabezpieczenia głowy kaskiem - pod rygorem dyskwalifikacji.

21. Podczas wspinania i zjazdu na drogach zawodów, czekany muszą być dopięte do uprzęży za pomocą  lonży - pod rygorem dyskwalifikacji.

22 Wszyscy zawodnicy są zobowiązani nieść pomoc osobie będącej w niebezpieczeństwie.

23. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.

24. O kolejności dostępu do dróg wspinaczkowych decydują zwyczajowe zasady kultury przyjęte w środowisku wspinaczkowym.

25. Każdy zawodnik może zrezygnować  z dalszego udziału w zawodach z własnej woli i w dowolnym momencie. Fakt ten należy obowiązkowo zgłosić w biurze zawodów.

Przetwarzanie danych osobowych

26. Akceptując niniejszy regulamin uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz na publikację  ich wyników.

Postanowienia końcowe

27. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

28. Kwestie sporne oraz interpretacyjne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez organizatora.Źródło: wspinanie.pl/TryTool

Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2024-07-19
HYDEPARK
 

MNICH I KARABIN – w kinach od 2 sierpnia

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-05-06
HYDEPARK
 

RIKO – premiera książki już 9 maja!

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-04-16
HYDEPARK
 

III Edycja Konkursu na projekt użytkowy Skis Re//Defined

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com