facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2014-03-17
 

XIII zawody im. Józefa Oppenheima

Klub Sportowy SNPTT 1907, Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej zapraszają na XIII zawody im. Józefa Oppenheima w ski-alpinizmie. Zawody organizujemy po dwuletniej przerwie w kategorii amatorskiej w rejonie Doliny Chochołowskiej w dniu 29 marca (sobota). Start o godzinie 11.00. Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników ski-alpinizmu. Organizatorami zawodów są: SN PTT 1907 Zakopane, Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej, PTTK oddział zakopiański i PTTK Zarząd Główny

Patroni medialni: www.watra.pl, www.podhale-sport.pl, i Wydawnictwo „Góry“.

 


Zapisy na zawody przez internet na e-mail: zawody.chocholowska@gmail.com lub w.szatkowski@poczta.onet.pl. Zapisy będą także prowadzone w przeddzień zawodów w schronisku na Polanie Chochołowskiej od godziny 18 i w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00. Zamknięcie listy startowej o godzinie 10.00.

Wpisowe wynosi 60 zł, dzieci 30 zł.

W ramach opłaty wpisowej: pamiątkowa koszulka, liczne gadżety, obiad w schronisku po zakończeniu zawodów, udział w losowaniu nagród

 

Program XIII zawodów im. Józefa Oppenheima Pucharu SN PTT 1907 Zakopane w ski-alpinizmie – 29 marca 2014 r.

 

Termin: 29 marca 2014 r. (sobota)

10.15 - odprawa zawodników
10.40 - start honorowy

11.00 - start zawodów

 Trasa zostanie wytyczona w rejonie Polany Chochołowskiej – Grzesia – Rakonia – Doliny Wyżniej Chochołowskiej, a jej przebieg będzie ustalony w przeddzień zawodów w zależności od warunków śniegowych i atmosferycznych. Dalsze szczegóły zawodów zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Organizator : Klub Sportowy SNPTT-1907 Zakopane ul. Kasprusie 42 , Schronisko na Polanie Chochołowskiej, PTTK oddział zakopiański, PTTK Zarząd Główny.

Dyrektor Zawodów: Józef Krzeptowski

Kierownik trasy: Wojciech Szatkowski

Kierownik zawodów z ramienia SN PTT: Maciej Wasylkowski

Kontakt: zgłoszenia prosimy przesłać mailem na e-maile: zawody.chocholowska@gmail.comw.szatkowski@poczta.onet.pl

Klub tel/fax 18 20 15512 lub kom. 606 978-257 Wojciech Szatkowski

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy i  godz. startu w zależności od warunków atmosferycznych lub innych okoliczności

Wyposażenie: detektor lawinowy, sonda, łopata, raki, kask, plecak (szczegóły poniżej pkt. Sprzęt i wyposażenie zawodników)

Zawodnicy startujący na trasie dla zawodników z licencjami PZA muszą dodatkowo posiadać sprzęt według regulaminu rozgrywania zawodów PZA


Regulamin Zawodów  im. Józefa Oppenheima

 

                                                           WARUNKI KLASYFIKACJI


§ 1

W zawodach klasyfikowani są wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody.

FORMUŁA ZAWODÓW

§ 2

Konkurencja indywidualna, pomiar czasu, start-meta, start wspólny.


KATEGORIE ZAWODNIKÓW

§ 3

Zawody rozgrywane są kategorii rekreacyjnej.

Kategorie wiekowe w kategorii sportowej wg regulaminu:
kadet/kadetka - 15 - 16 - 17 lat roczniki 1996 -1994
junior/juniorka - 18 - 19 - 20 lat roczniki 1993 - 1991
senior/seniorka - od 21 do 39 lat roczniki 1990 do 1972
weteran/weteranka - 40 lat i powyżej roczniki 1971 i starsi 

dzieci do lat 15

Każdy zawodnik może wziąć udział w zawodach.

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, podpisując przed startem stosowne oświadczenie.

 

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

§ 4

Artykuły wyliczone poniżej muszą spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA.

§ 5

Podstawowe obowiązkowe wyposażenie KAŻDEGO zawodnika (i w kategorii sportowej i rekreacyjnej) :

1. Narty wyposażone w metalowe krawędzie na co najmniej 90% ich długości, o szerokości co najmniej 60mm pod butem. Narty musza mieć co najmniej 160cm długości dla mężczyzn i 150cm dla kobiet (dla młodziczek i młodzików minimum 80% wzrostu zawodnika). Wiązania muszą umożliwiać ruch pięty podczas podchodzenia lub zjazdu i mogą lecz nie muszą być wyposażone w paski zabezpieczające, na ryzyko zawodnika. Zarówno przednia, jak i tylna część wiązań musi zapewniać bezpieczne wypinanie w płaszczyźnie przód-tył, jak i na boki (w płaszczyźnie prostopadłej). Stosowanie wiązań i butów biegowych oraz ich pochodnych jest stanowczo zabronione.

2. Buty musza zakrywać kostkę i posiadać podeszwy typu Vibram lub podobne, przy czym podeszwa taka musi zajmować przynajmniej 75% powierzchni stopy, a nacięcia w niej muszą być głębokie na 4mm. Minimalna liczba nacięć podeszwy: 8 na obcasie i 15 w części przedniej. (Minimalna powierzchnia nacięcia: 1cm2). Buty musza być przystosowane do zamocowania na nich metalowych raków i musza być zapinane na minimum dwie klamry.

3. Para kijków do narciarstwa alpejskiego lub biegowego o maksymalnej średnicy 25mm z niemetalowymi talerzykami.

4. Para fok. Ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosować taśm

samoprzylepnych i innych środków zwiększających przyczepność lub poślizg fok.

5. Ubranie dolnej połowy ciała, długie spodnie o rozmiarze odpowiednim dla danego

zawodnika. Konieczne są co najmniej dwie warstwy ubrania (obydwie z długimi nogawkami: jedna z materiału nieprzepuszczalnego dla wiatru, a druga to spodnie narciarskie lub kombinezon narciarski.

6. Ubranie górnej połowy ciała z długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego zawodnika. Konieczne są co najmniej trzy warstwy ubrania: nieprzepuszczalna dla wiatru wodoodporna, kombinezon narciarski i trzecia warstwa.

7. Detektor lawinowy 457 kHz. Każdy zawodnik musi nosić to urządzenie na sobie w pozycji nadawania przez cały czas trwania zawodów. Urządzenie musi być umieszczone pod ubraniem w bezpośrednim kontakcie z ciałem zawodnika. Zawodnik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, że urządzenie działa poprawnie. W przypadku gdyby urządzenie popsuło się w trakcie zawodów, zawodnik musi zawiadomić o tym najbliższy punkt kontrolny. Po poinformowaniu o tym fakcie dyrektora zawodów, podejmie on stosowne kroki by zapewnić zawodnikowi bezpieczeństwo.

8. Łopata do śniegu (o wymiarach co najmniej 20 x 20 cm), nie przerabiana, lecz taka jak została wyprodukowana. Określenie ?łopata do śniegu? jest definiowane przez producenta. On ponosi odpowiedzialność za tę definicję.

9. Sonda lawinowa minimalnej długości 240cm i minimalnej średnicy 10 mm. Sonda nie może być przerabiana po wyprodukowaniu. Sformułowanie ?sonda lawinowa? określa producent i na nim spoczywa odpowiedzialność za tą definicję.

10. Płachta ratunkowa o powierzchni co najmniej 1,8m kw. Sformułowanie płachta ratunkowa? określa producent i na nim spoczywa odpowiedzialność za tę definicję.

11. Rękawice chroniące całą rękę do nadgarstka ubrane przez cały czas trwania zawodów

13. Plecak pojemność minimum 10 litrów

14. Kask. Należy go obowiązkowo nosić na głowie podczas wszystkich zjazdów, a także na wszystkich częściach trasy określonych przez organizatora zawodów podczas odprawy. Kaski muszą być zgodne z normami: EN12492 i UIAA106 lub CE. Żaden kask nie gwarantuje pełnego zabezpieczenia przed wszystkimi rodzajami uderzeń.

 

Ostateczny zestaw sprzętu zostanie podany na odprawie w dniu zawodów.

§ 6

Wyposażenie dostarczone przez organizatora:

Numery dla zawodników. Numery dostarczone przez organizatora muszą być noszone w miejscach do tego przeznaczonych przez cały czas trwania zawodów - plecak. Nie wolno ich zwijać ani obcinać


ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW

§ 7

Każdy zawodnik, który zostanie dogoniony musi obowiązkowo ustąpić drogi zawodnikowi który mówi: TRASA.

§ 8

Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy, albo być zdjętym z trasy przez dyrektora zawodów lub jednego z lekarzy organizatorów.

Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna mieć miejsce na punkcie kontrolnym z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych.

§ 9

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Jury weźmie pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy.

§ 10

Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas zawodów. Wyjątek: wymiana kijka; jednak wymiana 2 kijków to już 5 minut kary.

§ 11

Każde niestosowne zachowanie lub niezastosowanie się do regulaminu zgłoszone do

przewodniczącego jury musi być potraktowane zgodnie z regulaminem i zbadane przez jury.

DYSKWALIFIKACJA I KARY

§ 12

Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników mają być zgłaszane przez sędziów do dyrektora zawodów, który informuje o tym przewodniczącego jury. Kary nakłada przewodniczący jury po uzgodnieniu z jury zawodów w oparciu o poniższą tabelę. Przewodniczący jury informuje zawodników o nałożeniu na nich kary, jeśli to możliwe przed ogłoszeniem wyników.

Wykroczenia

Kara

Brakujące elementy wyposażenia

3' za każdy brakujący element

Użycie raków bez oryginalnych pasków zabezpieczających

Od 1' do dyskwalifikacji

Raki noszone na zewnątrz plecaka

2'

Użycie prostego nadajnika zamiast detektora lawinowego

Dyskwalifikacja

Falstart pierwszy

30''

Falstart powtórzony

Dyskwalifikacja

Ominięcie punktu kontrolnego celowo lub niechcąco

Dyskwalifikacja

Niezastosowanie się do zaleceń sędziów na trasie (start, punkty kontrolne i kierunkowe, meta)

Od 30'' do dyskwalifikacji

Niezastosowanie się do obligatoryjnego zachowania na trasie, np brak raków na butach na odcinku gdzie raki są wymagane

Od 30'' do dyskwalifikacji

Nierespektowanie oznakowania i poprowadzenia trasy, np. pójście wprost w górę, tam, gdzie są założone zakosy, robienie skrótów itp

Od 30'' do dyskwalifikacji

Nieodpowiednie przymocowanie nart do plecaka (wymagane 2 punkty przyczepienia)

Od 30'' do dyskwalifikacji

Nieschowanie fok do kombinezonu lub plecaka

Od 30'' do dyskwalifikacji

 

 

 

Niebezpieczne zachowania na trasie, np. ryzykowne wychylanie się na grani

Od 30'' do dyskwalifikacji

Niesportowe zachowanie: nieustępowanie trasy wyprzedzającemu, zajeżdżanie drogi, popychanie lub wywracanie konkurenta, nieudzielanie pomocy w razie wypadku

Od 30'' do dyskwalifikacji

Przyjmowanie pomocy z zewnątrz (z wyjątkiem wymiany kijków)

Od 30'' do dyskwalifikacji

Nieposzanowanie środowiska (porzucanie sprzętu lub śmieci)

Od 30'' do dyskwalifikacji

Brak szacunku lub obraźliwe zachowanie w stosunku do wszystkich uczestników zawodów (jury, zawodnicy, organizatorzy, publiczność)

Od 30'' do dyskwalifikacji

Nieobecność zawodnika na podium i podczas wręczania nagród (wyjątek: przyczyny zdrowotne)

Dyskwalifikacja

Wszelkie wykroczenia przeciw regułom zachowania, także nie wymienione w tej tabeli

Od 30'' do dyskwalifikacji


                                                            JURY I SĘDZIOWIE
                                                                      
 § 13
Jury zawodów składa się z:
1. dyrektora zawodów;
2. kierownika trasy

3. przedstawiciela SN PTT§ 14

Obsada ilościowa startu mety i punktów kontrolnych:

Start/Meta: 4 osoby

Punkty kontrolne: minimum dwie osoby

Punkty medyczne: start/ meta, schronisko Chochołowska


PROTESTY


§ 15

Czas składania protestów wynosi 30 minut od chwili wywieszenia wyników.

§ 16

Pisemne protesty przyjmuje dyrektor zawodów a rozpatruje jury zawodów.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
Goryonline
 
2023-01-09
HYDEPARK
 

Bhutan – kraj szczęśliwych ludzi

Komentarze
0
 
Goryonline
 
2023-01-03
HYDEPARK
 

"Lunana. Szkoła na końcu świata"

Komentarze
0
 
Goryonline
 
Goryonline
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2023 Goryonline.com