facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
 
 
2011-04-27
 

Rusza Międzynarodowy Konkurs Filmu Górskiego

Konkurs filmu górskiego organizowany jest w ramach 7. Spotkań z Filmem Górskim, które odbędą się w Zakopanem w dniach 8 - 11 września.
Termin nadsyłania filmów to 21 czerwca 2011.

Spotkania z Filmem Górskim to jeden z najbardziej renomowanych festiwali tego typu w Polsce, jako jedyny w kraju doceniony członkostwem w organizacji International Alliance for Mountain Film z Turynu skupiającej najlepsze festiwale filmów górskich z całego świata.

Międzynarodowemu konkursowi filmów górskich towarzyszy wiele imprez: wystawy fotografii, edycja pucharu Polski we wspinaczce, koncerty, wycieczki w stylu retro, pokazy filmów archiwalnych, panele dyskusyjne i wiele innych.

Regulamin konkursu:

§1
Termin

7. Spotkania z Filmem Górskim odbędą się w dniach 8-11 września 2011 r.
w Zakopanem. Festiwal Spotkania z Filmem Górskim (SzFG) jest organizowany przez Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim.

§2
Filmy

Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane po 30 listopada 2009 r. Forma obrazu jest dowolna – na konkurs można nadsyłać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie z górami. Mogą to być obrazy prezentujące różne rodzaje aktywności górskiej Np. wspinaczkę, czy narciarstwo, filmy przyrodnicze, reportaże społeczno-polityczne, filmy promujące tradycje i kulturę górską, filmy poruszające problematykę praw człowieka na terenach górskich lub inne.

§3
Konkurs filmowy

O zakwalifikowaniu filmu do konkursu lub do sekcji poza konkursowej decyduje komisja, złożona z przedstawicieli Organizatora 7.SzFG. O tym, czy film przeszedł pomyślnie kwalifikacje autor zostanie poinformowany pisemnie do dnia 15 sierpnia 2011 roku. Filmy nie zakwalifikowane do konkursu mogą zostać pokazane w sekcji poza konkursowej w Zakopanem.
Nadesłany film może mieć maksymalnie dwie projekcje podczas 7.Spotkań z Filmem Górskim. Filmy nagrodzone mogą zostać pokazane po raz trzeci po ogłoszeniu werdyktu na zakończeniu festiwalu.

§4
Jury konkursu

Filmy konkursowe oceniać będzie trzyosobowe Jury w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska filmowego i artystycznego. Obradami Jury kieruje Przewodniczący, powołany z grona jurorów przez Biuro Organizacyjne SzFG. Procedura wyłaniania laureata konkursu jest protokołowana.

§5
Nagrody:

Grand Prix Spotkań z Filmem Górskim, na którą składa się statuetka Wielka Drewniana Góra autorstwa Marcina Rząsy i nagroda pieniężna w wysokości 4.000 zł. Podczas konkursu mogą zostać przyznane także dodatkowe nagrody:
Nagroda Naczelnika TOPR za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, za film, który w najlepszy sposób obrazuje głęboką i nierozerwalną więź człowieka z naturą. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane, za film w najlepszy sposób obrazuje ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
Nagroda Publiczności, składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody rzeczowej.
Nagroda Jury Młodzieży, nagroda specjalna przygotowana przez młodzież.

* nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu

§6
Werdykt

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w sobotę
10 września 2011 roku podczas gali finałowej w Zakopanem.

§7
Zgłoszenia i formularze

Termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 21 czerwca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego). Do tego czasu należy nadesłać na adres Biura Organizacyjnego płytę z filmem w formacie DVD lub DivX oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Należy dołączyć CD lub DVD z fotografią i informacją o autorze filmu jak również kadrami z filmu przeznaczonymi do publikacji w katalogu festiwalu i materiałach promocyjnych. Mile widziane dodatkowe informacje o filmie i jego twórcach.

Biuro Organizacyjne
Spotkań z Filmem Górskim
ul. Makuszyńskiego 15 b
34-500 Zakopane

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: info@spotkania.zakopane.pl również do dnia 21 czerwca 2011 r. W przypadku filmów polskich, które zostaną zakwalifikowane do konkursu międzynarodowego, przygotowaną wersję emisyjną z napisami w języku angielskim należy przesłać do dnia 30 sierpnia 2011 roku (data otrzymania przesyłki).

Wysyłka materiałów emisyjnych jest na koszt zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe podczas wysyłki filmów.

§8
Promocja SzFG

Organizatorzy SzFG zastrzegają prawo do wykorzystania fragmentów filmu
w materiałach promocyjnych 7. Spotkań z Filmem Górskim. Organizatorzy mogą przygotować film reklamowy festiwalu na podstawie nadesłanych kopii emisyjnych wykorzystując nie dłuższe niż 1 min. fragmenty filmu do montażu materiału video, czy materiałów informacyjno-promocyjnych zamieszczanych w mediach i przed projekcjami festiwalowymi.

W ramach 7.Spotkań z Filmem Górskim, zostaną zorganizowane pofestiwalowe pokazy non profit wybranych przez Organizatora filmów. W formularzu zgłoszeniowym jest przewidziane odrębne miejsce na wyrażenie zgody na udział filmu w pokazach pofestiwalowych. Konkretne daty i miejsca pokazów zostaną podane na stronie internetowej SzFG.

§9
Archiwum i działalność edukacyjna

Organizator zastrzega prawo do pozostawienia nadesłanych na konkurs filmów polskich i przygotowanych przez organizatora kopii filmów zagranicznych w wersji polskiej w archiwum z możliwością ich wykorzystania przez Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim w ramach działań statutowych Stowarzyszenia w Polsce i zagranicą wyłącznie przy pokazach bezpłatnych.

§10
Akceptacja warunkó
w
Zgłoszenie filmu do konkursu i złożenie podpisów na formularzu zgłoszeniowym oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu a także deklarację, że osoba składająca podpis jest uprawniona do wyrażenia odpowiedniej zgody.

Źródło: Nasz Kasprowy
Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2024-07-19
HYDEPARK
 

MNICH I KARABIN – w kinach od 2 sierpnia

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-05-06
HYDEPARK
 

RIKO – premiera książki już 9 maja!

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-04-16
HYDEPARK
 

III Edycja Konkursu na projekt użytkowy Skis Re//Defined

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com