facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2015-03-17
 

Push The Limits 2015

Zawody wspinaczkowe "Push The Limits" odbędą się dnia 28.03. 2015 roku (sobota) w Hali Centrum Wspinaczkowego AVATAR przy ulicy Przewóz 34

Rozpoczęcie zawodów — godzina 6:00. Zawodnicy powinni zgłosić się najpóźniej odpowiednio:

 • Grupa 1: najpóźniej o godzinie 5:45 (grupa rozpoczyna start o godzinie 6:00)
 • Grupa 2: najpóźniej o godzinie 7:30 (grupa rozpoczyna start o godzinie 8:00)
 • Grupa 3: najpóźniej o godzinie 9:30 (grupa rozpoczyna start o godzinie 10:00)
 • Grupa 4: najpóźniej o godzinie 11:30 (grupa rozpoczyna start o godzinie 12:00)
 • Grupa 5: najpóźniej o godzinie 13:30 (grupa rozpoczyna start o godzinie 14:00)

Zawody rozegrane zostaną w konkurencji Bouldering w trzech kategoriach:

 • amatorzy- osoby niestartujące wcześniej w zawodach rankingowych – kategoria przeznaczona dla osób, które mają na swoim koncie przejścia o trudności do VI.2+ (6c+) (baldy łatwe, średnie)
 • zawodnicy - osoby, które mają na swoim koncie starty w zawodach rankingowych lub mają na swoim koncie przejścia o trudności od VI.3 (7a) (baldy średnie, trudne)
 • oldboy 40+ (dla osób powyżej 40. roku życia) (baldy łatwe, średnie)

 

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest firma High Flyers Sp. z o.o  Sp. K. Lenartowicza 21/12 30-038 Kraków.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zawodników odbywają się do dnia 26. 03. 2015 r. do godziny 23:59 za pomocą strony internetowej. Przy zgłoszeniu uczestnik zobowiązany jest podać: imię, nazwisko, wiek, kontakt oraz  zadeklarować kategorię, w której zamierza wziąć udział (może zgłosić się do jednej wybranej kategorii).  

Rejestracja zawodnika następuje po zapoznaniu się z regulaminem zawodów i wpłacie wpisowego w wysokości 50 zł.

Wpisowe gwarantuje otrzymanie pakietu (koszulka + napój+ przekąska).

Wpłaty będzie można dokonać w dniu zawodów.

Osoby, które nie zapiszą się najpóźniej w przeddzień zawodów, a dokonają tego bezpośrednio przed startem będą przydzielone do grupy, w której pozostaną wolne miejsca, a cena wpisowego wynosić będzie 60 zł, a wniesienie opłaty nie gwarantuje koszulki startowej.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZAWODNICY

Zawody są przeznaczone dla osób, które zostały zarejestrowane na liście uczestników, opłaciły składkę wpisową na zawody i pomyślnie przeszły odprawę przed zawodami. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 r.ż. mogą startować tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, powyżej 16 r.ż. muszą dostarczyć formularz wypełniony przez rodziców (dostępny w plikach do ściągnięcia na stronie www.myavatar.pl). Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku wspinaczy na zdjęciach i filmach z zawodów.

 

KONKURENCJE

Bouldering

Konkurencja rozegrana zostanie w dwóch głównych etapach: eliminacje i finał. Na etapie eliminacji uczestnik będzie musiał pokonać 20 problemów w czasie 1h 45 minut. Osoby początkujące (amatorzy) oraz oldboy’e (40+) będą mieli do pokonania baldy łatwe i średnie, zaawansowani (zawodnicy) baldy średnie i trudne.

Do Finału dostaje się zarówno 6. kobiet jak i 6.ciu mężczyzn w kategorii zawodników i amatorów. W kategorii oldboy do finału przechodzą 3 osoby – bez względu na płeć.Finały dla amatorów i oldboy’ów łącznie (godzina 18:00) odbędą się w formule flash (wszyscy startują razem i liczy się czas ukończenia problemów). Finały dla zawodników (godzina 20:00) zostaną rozegrane w systemie pucharowym.

 

NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną 3. pierwsze kobiety oraz 3. pierwszych mężczyzn startujących w kategorii zawodnicy oraz amatorzy. Ponad to w kategorii zawodników organizator przewiduje nagrody pieniężne:

 1. miejsce 500 zł
 2. miejsce 300 zł
 3. miejsce 100 zł

Dodatkowo nagrodzona zostanie najlepsza osoba w kategorii oldboy 40+.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na zawodników lub ich prawnych opiekunów.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów.

Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu Ściany Wspinaczkowej AVATAR oraz poleceń wydawanych przez operatorów ściany.


 

Formularz zgłoszeniowy:

 

 

Lista uczestników:

 

 

Regulamin zawodów:

 Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-05-06
HYDEPARK
 

RIKO – premiera książki już 9 maja!

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-04-16
HYDEPARK
 

III Edycja Konkursu na projekt użytkowy Skis Re//Defined

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com