facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2015-01-26
 

Kurs instruktorów narciarstwa wysokogórskiego

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA informuje, że w tym sezonie zimowym zostanie zorganizowany kurs na stopień instruktora narciarstwa wysokogórskiego.

I etap kwalifikacji

Do dnia 30 stycznia na adres mailowy KNW@pza.org.pl należy przesłać zgłoszenie chęci uczestnictwa wraz z następującymi informacjami:


1. Zimowy dorobek górski z co najmniej 3 ostatnich lat z opisem działalności skiturowej i wspinaczkowej (w formie wykazu zawierającego co najmniej datę, rejon górski, trasę/drogę wspinaczkową, trudności, partnera/ów itp.)

Co najmniej 10 dróg wspinaczkowych wielowyciągowych (minimum 4) w warunkach zimowych (w tym co najmniej połowa to drogi mikstowe i 2 o charakterze lodowym), przebytych w ostatnich 5 sezonach zimowych (udokumentowanie co najmniej 3 wspinaczkowe sezony zimowe) z prowadzeniem co najmniej połowy drogi, w tym w miejscach kluczowych trudności (nie liczą się drogi przebyte „na drugiego”)

Co najmniej 30 tur narciarskich w warunkach wysokogórskich, całodniowych o przewyższeniu (sumie podejść) minimum 1000 metrów w ostatnich 3 sezonach zimowych

2. Dorobek sportowy w zakresie skialpinizmu. Do wykazu można zaliczyć tylko ukończone zawody z podaniem nazwy i daty zawodów, zajętego miejsca (tytułu), partnera w zawodach zespołowych i inne istotne informacje.

3. Informacje dodatkowe świadczące o doświadczeniu w zakresie narciarstwa i wspinaczki wysokogórskiej (również w warunkach letnich)

4. Rekomendacja klubu macierzystego zrzeszonego w PZA

5. Ukończone 24 lata w dniu rozpoczęcia kursu.

6. Wykształcenie średnie.

7. Ważne badania lekarskie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa wysokogórskiego.

8. Niekaralność w rozumieniu Kodeksu Karnego (złożenie oświadczenia - osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.[25]).

9. Ubezpieczenie NNW oraz OC - na czas trwania kursu i egzaminu, oraz ubezpieczenie pokrywające koszty ewentualnej akcji ratowniczej z udziałem śmigłowca na obszarach górskich Słowacji.

II etap kwalifikacji – dokonuje zespół powołany przez Komisję NW PZA na podstawie:

- Analiza przedstawionego w zgłoszeniu dorobku górskiego i sportowego;

- Komisja zastrzega sobie prawo do równoważnej oceny całości wykazu (tzn np. wybitny zawodnik w narciarstwie wysokogórskim może nie mieć kompletnego wykazu działalności górskiej, a wybitny wspinacz zimowy nie musi mieć wybitnych osiągnięć w zawodach w narciarstwie skiturowym, ale musi mieć ukończone starty co najmniej w PP i MP)


III etap kwalifikacji – dokonuje zespół powołany przez Komisję NW PZA na podstawie:

1. Testu kondycyjnego na wyznaczonej trasie z wyposażeniem niezbędnym do odbycia tury wysokogórskiej (nie lodowcowej), które również będzie sprawdzane. Limit czasu to np. dla trasy Kuźnice – Kasprowy Wierch – 1 godzina + wiek

2. Egzaminu praktycznego z umiejętności jazdy na nartach po trasie przygotowanej (ocenie podlega: Skręt z pługu, Skręt krótki, Skręt długi, Skręt STOP) i poza zorganizowanymi terenami narciarskimi (na sprzęcie użytym podczas testu). Ocenie podlega technika jazdy i technika podejścia na nartach turowych.
Wymagane bardzo dobre umiejętności jazdy w terenie w każdych warunkach śnieżnych z plecakiem z wyposażeniem podstawowym niezbędnym do turystyki wysokogórskiej.

3. Egzaminu teoretycznego z zakresu planowania i oceny ryzyka lawinowego (metoda 3x3, metoda redukcji – materiały: książka „Lawiny” wydawnictwo TPN)

4. Egzamin praktyczny z umiejętności poszukiwania detektorem lawinowym (na wyznaczonym polu o wymiarach nie większych niż 5 000 m² ( 100x 50 m) należy odnaleźć co najmniej 2 zasypanych w czasie nie dłuższym niż 5 minut). Egzamin odbywa się z użyciem systemu easysercher do treningu lawinowego.

5. Egzamin praktyczny z podstawowych technik turystyki i wspinaczki zimowej, oraz autoratownictwa (opuszczenie i wciągnięcie na linie partnera).

Komisja zastrzega sobie prawo do dodatkowych egzaminów w przypadku zbyt dużej liczby chętnych w celu wyłonienia najlepszych kandydatów.

INFORMACJE O KURSIE

Kurs będzie przeprowadzony w czterech etapach i zakończony egzaminem:

I etap – szkolenie stacjonarne w dniach od 8 do 13 marca, Betlejemka

II etap - egzamin teoretyczny

III etap – 3 wyjścia turowe: w tym jedno obserwowane jako element egzaminu (w tym metodyka prowadzenia zajęć praktycznych)

IV etap – 2 dni stażu w sezonie 2015/2016 lub poźniejszym.

Uprawnienia PO KURSIE:

Instruktor narciarstwa wysokogórskiego jest uprawniony do prowadzenia kursów podstawowych w zakresie narciarstwa turowego na obszarach nie obejmujących terenów lodowcowych, szczególnie organizowanych w ramach klubów zrzeszonych w PZA i dla członków tych klubów.

Instruktor nie może prowadzić działalności innej niż zorganizowane szkolenie, lub doskonalenie w takiej formie organizacyjnej by nie zachodziło podejrzenie wykonywania usług przewodnika górskiego w zakresie określonym w ustawie o usługach turystycznych.

Koszt: 2500zł + 100zł (opłata za egzamin kwalifikujący).
W cenę wliczone są: zajęcia praktyczne, teoretyczne, opieka instruktorów. 
Cena nie obejmuje: noclegów, wyżywienia, transportu, kosztów wyciągów. 
Maksymalna liczba uczestników: 15 osób, minimalna: 5 osób.

Kierownik Kursu: Jan Krzysztof


Z górskim pozdrowieniem,
Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZAWięcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2024-07-22
GÓRY
 

Lato i jesień w Laponii

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2024-07-11
GÓRY
 

Pogoda krzyżuje plany Anny Tybor na Nanga Parbat

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2024-07-10
GÓRY
 

Anna Tybor rozpoczyna atak szczytowy na Nanga Parbat

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com