facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2016-05-11
 

Komunikat w sprawie bulderingu w rejonie Kamiennej Góry

W związku z dużym natężeniem ruchu wspinaczkowego w Kamiennej Górze, a co za tym idzie niekorzystnym wpływem na stan lasu, oraz relacje pomiędzy Nadleśnictwem Bystrzyca Kłodzka (Leśnictwo Kamienna Góra) a wspinaczami, przypominamy kilka podstawowych zasad dotyczących zachowania w rejonie.

Obowiązują:

- zakaz palenia ognia,

- zakaz przebywania w sektorze po zmroku,

- nakaz pozostawiania samochodów w miejscach wyłącznie dozwolonych

- nakaz czyszczenia z magnezji głazów po zakończeniu wspinaczki.

Podczas zeszłorocznej wizji lokalnej wyznaczone zostały kamienie na których wspinanie jest dopuszczone. Jeśli nie wiecie które, skontaktujcie się z lokalnymi wspinaczami pełniącymi rolę kustoszów rejonu (np. Mateusz Mikosik - tel. 600 331 137).


W lipcu 2015 r. na prośbę Nadleśnictwa wystąpiliśmy do RDOŚ Wrocław o interpretację przepisów ochrony przyrody w odniesieniu do wspinaczki w rejonie Kamiennej Góry [pismo 1]. Odpowiedź RDOŚ nie jest jednoznaczna, tym niemniej wskazuje na zagrożenia związane z bulderingiem oraz podstawowe zasady zachowania [pismo 2].


Nadleśnictwo wystąpiło do nas z propozycją zawarcia umowy regulującej zasady wspinaczki w Kamiennej Górze, w której będą zawarte następujące niezbędne warunki tj.:

" - poza PZA stroną umowy będzie także Gmina Bystrzyca Kłodzka;

- wykonana i zaakceptowana przez Nadleśnictwo inwentaryzacja przyrodnicza siedliska przyrodniczego 8220 przez specjalistę fitosocjologa pod kątem wskazania miejsc przeznaczonych do wspinaczki, koszt wykonania ekspertyzy będzie leżał po stronie zainteresowanego (PZA poszukuje specjalisty mogącego wykonać powyższą inwentaryzację);

- sformułowanie regulaminu korzystania z przedmiotowego terenu przez wspinaczy wraz określeniem odpowiedzialności cywilno-prawnej użytkowników tego terenu w razie niebezpiecznych zdarzeń i wypadków;

- oznakowania przedmiotowego terenu pod kątem udostępnienia przedmiotowego terenu dla wspinaczki"

Ponadto, w związku z prowadzoną aktualnie na tym terenie wycinką drzew i możliwością wprowadzenia całkowitego zakazu wstępu na obszar wycinek, proponujemy rozważenie możliwości zmiany Waszych planów wspinaczkowych i bulderowanie w innych rejonach, mniej narażonych na restrykcje ze strony służb ochrony przyrody.


IŚW "Nasze Skały"[pismo1]
[pismo 2]


Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
Maciek Szopa
 
2017-01-16
FOTO-VIDEO
 

Miejscówki Mniej Znane - Bafa Lake, Turcja

Komentuj 0
Łukasz Ziółkowski
 
2016-01-28
WSPINACZKA SPORTOWA
 

David Lama przyjeżdża na zawody boulderowe do Warszawy

Komentuj 0
Łukasz Ziółkowski
 
Goryonline
 
2015-06-26
WSPINACZKA SPORTOWA
 

Against Gravity 2015 
relacja i galeria

Komentuj 0
Łukasz Ziółkowski
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com