facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
 
 
2012-03-12
 

Fundusz im. Krzysztofa Berbeki - potrzebne wsparcie

Często zdarza się, że nagła śmierć lub wypadek w górach to także bardzo poważny problem dla rodziny zostającej bez środków do życia. Aby choć w części złagodzić skutki wypadków i pomóc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej powstał Fundusz Zapomogowy im. Krzysztofa Berbeki.
Historia powstania Funduszu im. K. Berbeki

Krzysztof Berbeka — taternik, alpinista, himalaista, ratownik górski. W marcu 1964 r. w 7-osobowym zespole dokonał pierwszego zimowego przejścia północnej ściany Dent d’Herens w Alpach Walijskich (Taternik 1–2/1964 r., str. 25). Zmarł 1 kwietnia 1964 r. w Zurychu, w dwa tygodnie po wypadku, jaki zdarzył się w czasie zejścia z Dent d’Herens. Dla wszystkich polskich alpinistów, dla przyjaciół i towarzyszy z GOPR-u wiadomość o jego śmierci była ciężkim ciosem, czymś nie do uwierzenia. Żona i dzieci Krzysztofa znalazły się nagle w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Samo za siebie mówi podziękowanie, napisane przez Elżbietę Berbeka w Taterniku z 1964 r.:

„Podziękowanie.
Ponieważ nie jestem w stanie odpisać na wszystkie listy i depesze, jakie otrzymałam w związku ze śmiercią Krzysia, pragnę za pośrednictwem Taternika jak najserdeczniej podziękować Wszystkim Jego Kolegom i Przyjaciołom, którzy w tych ciężkich chwilach okazali mi tyle serca.

Elżbieta Berbeka
Zakopane, 9.IV.1964 r.”


W dniu 27 października 1964 roku ówczesny Zarząd Główny KW (od 1974 r. PZA) podjął następującą uchwałę:

„Tworzy się fundusz zapomogowy ze składek członków Klubu i innych środków pozabudżetowych. Fundusz przeznacza się na pomoc materialną w przypadku śmierci lub poważnego wypadku członka Klubu w górach. Pomoc udzielona może być również rodzinie poszkodowanego i może mieć charakter jednorazowy jak i okresowy. Kwoty uzyskane na fundusz zapomogowy nie stanowią dochodu Klubu i dlatego należy je księgować na odrębnym koncie funduszów. Podstawą do wydatkowania funduszu jest wyłącznie Uchwała ZG KW”.

Walny Zjazd KW w 1967 r. uzupełnił tę uchwałę apelem do wszystkich członków „o uiszczanie co roku przy składce członkowskiej 8 zł i zniżkowej 4 zł, z przeznaczeniem tej sumy na fundusz im. Krzysztofa Berbeki”. W 1976 r. wpłaty klubów na ten cel wyniosły 20 726,00 zł, niestety w 1977 r. wpłatę wniósł tylko KW Warszawa, tak że w rok 1978 weszliśmy z kwotą 64 678,00 zł. Fundusz im. K. Berbeki stanowi więź naszego środowiska z rodzinami tragicznie zmarłych kolegów, a także istotną pomoc dla nich. Przypominamy wszystkim o jego istnieniu i apelujemy o dalsze wpłaty i datki (Kazimierz W. Olech, Taternik 1/1978, str. 42).
Fundusz im. K. Berbeki — stan obecny

Dzisiaj mało kto wie o Funduszu Berbeki, choć ta idea niesienia pomocy kolegom lub ich rodzinom będącym w potrzebie, była zakorzeniona w środowisku jeszcze w latach 80-tych i 90-tych. Dokonywano dobrowolnych wpłat na ten cel przy okazji wpłaty składek klubowych. Obecnie Fundusz przeżywa pewną zapaść.

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu już od pewnego czasu podjął starania, by poprawić sytuację, przeznaczając dochody ze sprzedaży internetowej Taternika na cele Funduszu.


W pierwszych dniach października 2008 r. stan konta Funduszu im. K. Berbeki wyniósł zaledwie 7 887,00 zł, a potrzeby są ogromne.

Prosimy wszystkich członków klubów, osoby prywatne, organizacje i stowarzyszenia, którym nie jest obojętny los potrzebujących, by wsparły finansowo ten szczytny cel jakim jest Fundusz im. K. Berbeki. Wierzymy mocno w zaangażowanie przyjaciół ludzi gór.

Numer rachunku:
Volkswagen Bank Polska 79 2130 0004 2001 0584 5458 0001

Zarząd PZA

Źródło: http://www.funduszberbeki.pl/

Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
2024-07-11
GÓRY
 

Pogoda krzyżuje plany Anny Tybor na Nanga Parbat

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2024-07-10
GÓRY
 

Anna Tybor rozpoczyna atak szczytowy na Nanga Parbat

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2024-06-19
GÓRY
 

Nie byłoby Haliny, gdyby nie Tatry

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com