facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2007-09-10
 

Europejskie Dni Dziedzictwa (8-9 i 15-16 września, Małopolska)

Europejskie Dni Dziedzictwa 2007 odbędą się w dniach 8-9 i 15-16 września we wszystkich regionach Polski pod hasłem „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”.


Europejskie Dni Dziedzictwa 2007 odbędą się w dniach 8-9 i 15-16 września we wszystkich regionach Polski pod hasłem „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”.

Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych mające na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa z ramienia Rady Europy jest od 2006 r. Europa Nostra, europejska federacja stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury.

Zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze” tematy  imprez obejmą wszystkie aspekty podróżowania, pielgrzymowania, wędrowania, zarówno w sensie fizycznym jak i duchowym.Organizatorzy zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, które na co dzień są niedostępne, lub do których wstęp wiąże się z opłatami; proponują uczestnikom wiele atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, prezentacje ginących zawodów, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, promują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.   Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa mają dodatkowo uwrażliwić na problematykę ochrony zabytków i szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

Program - Małopolska

Kraków
13 września 2007  o godz. 17.00 w Szafirowej Pracowni Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Krowoderskiej 79 w Krakowie, odbędzie się otwarcie wystawy pt.: „Konserwatorska podróż Stanisława Wyspiańskiego na Podkarpacie” - zabytki ze szkicownika.

Wystawa pokazuje szlak studenckiej wędrówki Stanisława Wyspiańskiego podjętej w celu inwentaryzowania zabytków na Podkarpaciu. Jest to pretekst do fotograficznej refleksji nad losami zabytków uchwyconych w rysunkach Wyspiańskiego i na współczesnych fotografiach.

Wystawie towarzyszyć będzie cykl odczytów poświęconych drodze życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Wystawa organizowana jest wspólnie przez Stowarzyszenie Twórcze „Dom Stanisława Wyspiańskiego” i ROBiDZ w Krakowie.

Tegoroczny temat "Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze" zainspirował Salon Antykwaryczny NAUTILUS do przygotowania wystawy pt. "Podróże. Artystyczna interpretacja". Podczas dwutygodniowej wystawy będzie można zobaczyć prace cenionych artystów związanych z krakowską Akademią Sztuk Pięknych, m.in. prof. Pawła Taranczewskiego, prof. Józefa Marka, Edyty Sobieraj, Kacpra Bożka, Grzegorza Wnęka, Tomasza Dańca, Tamary Berdowskiej, Leszka Oprządka, prof. Zbigniewa Sprychy, Sławomira Chrystowa, Magdaleny Nałęcz, Jarosława Kawiorskiego, Zbigniewa Cebuli, Marty Kawiorskiej i Kazimierza Machowiny.

Wystawa rozpocznie się wernisażem 15 września. Przez dwa tygodnie zgromadzone prace będzie można ogladać w siedzibie galerii przy ul. Pijarskiej 5/2a w Krakowie, w dni powszednie od 11.00 do 17.00, w soboty od 11.00 do 15.00. Wystawa będzie czynna także 16 września (w niedzielę) w godzinach od 11.00 do 15.00. Wstęp, katalog i ulotki informacyjne będą bezpłatne. 

Organizator:
Salon Antykwaryczny Nautilus
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków
kontakt: nautilus@antique.com.pl
tel.: 0-12 422 91 60

Kraków: Podgórskie Dni Otwartych Drzwi
28 - 30 września 2007 VI Podgórskie Dni Otwartych Drzwi organizowane przez Stowarzyszenie PODGÓRZE.PL wspólnie z Domem Historii Podgórza.

Dni będą okazją do romantycznej wędrówki po Podgórzu, dzielnicy Krakowa, która wciąż kryje wiele zabytków i miejsc historycznych wartych odkrywania.

www.podgorze.pl

Kraków: Szlakiem nieistniejących wsi łemkowskich
13 września 2007 o godzinie 18 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, odbędzie się otwarcie wystawy pt.: „Szlakiem nieistniejących wsi łemkowskich” .

Wystawa obejmuje zdjęcia, które ukazują obraz 34 wsi łemkowszczyzny. Podczas ekspozycji prezentowany będzie stan obecny wsi łemkowskich i dokumentacja działań renowacyjnych. Wystawa będzie również okazją do pokazania powojennych losów ludzi wyrzuconych ze swoich miejsc zamieszkania i skazanych przez historię na tułaczkę. Między innymi zostaną zaprezentowane fotografie autorstwa łemkowskiego etnografa Pawła Stefanowskiego.

Wystawa towarzyszyć będzie III Międzynarodowemu Kongresowi Języka Rusińskiego (13 - 16 września 2007), którego miejscem będzie Akademia Pedagogiczna w Krakowie.

Wystawę organizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie www.wbp.krakow.pl

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przygotuje wystawę Henryk Krakowian – odyseja lotnika – tułacza. Na wystawie zwiedzający będą mogli prześledzić losy Henryka Krakowiana, który w czasie II wojny światowej próbował przedostać się do Polskich Sił Powietrznych w Anglii. Jego tułaczka wiodła przez obóz internowanych na Litwie, sowiecki obóz jeniecki pod Smoleńskiem, Gułag na Półwyspie Kola, Indie, Persję, Afrykę Południową, aż do Anglii.

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie przygotuje projekcje filmów dokumentalnych (film Moja misja, przedstawiający biografię Jana Karskiego, legendarnego kuriera AK i Rządu RP oraz Byłem niemieckim generałem, o losach dra inż. Kazimierza Leskiego, oficera wywiadu i kontrwywiadu AK), a także spotkania i dyskusje z historykami i świadkami historii.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w budynku dawnej Elektrowni Podgórskiej przygotuje specjalnie na ten cel zorganizowaną wystawę zatytułowaną Powrót Odysa – prezentującą autorską rekonstrukcję pokoju, w którym w 1944 roku Tadeusz Kantor wystawił Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego. Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja filmów dokumentalnych Andrzeja Sapiji, poświęconych twórczości Tadeusza Kantora.

Nowy Sącz

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zorganizuje w Miasteczku Galicyjskim cykl wykładów
(Miejsca pielgrzymkowe na Sądecczyźnie i sanktuaria nowosądeckie, Wyobrażenie pielgrzymki jako drogi do zbawienia w scenach cyklu Pia desideria [Pobożne życzenia] oraz Wiejskie zawody wędrowne pogranicza polsko – słowackiego), którym towarzyszyć będą wystawy Sitarze biłgorajscy (ze zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej), Druciarze słowaccy ( ze zbiorów Muzeum w Żylinie). W Sądeckim Parku Etnograficznym zaplanowano też pokazy wiejskich zawodów wędrownych i prezentację Maziarze – wędrowni rzemieślnicy łemkowscy. Zainteresowani będą mogli również zwiedzić kościoły pw. Św. Małgorzaty oraz pw. Św. Ducha oraz wysłuchać wykładu na temat miejsc pielgrzymkowych w Starym Sączu. W Muzeum Nikifora w Krynicy zobaczyć będzie można wystawę Podróżnicze pasje Nikifora.
szczegóły: http://img.iap.pl/s/51/8132/Edytor/File/ludz.pdf

Tarnów

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Tarnowie:

- Muzeum Etnograficzne ul. Krakowska 10, ROMOWIE. OSTATNI  WĘDROWCY  EUROPY:
Spotkanie w muzealnym taborze z udziałem 2 zespołów romskich.
Pokaz tradycyjnych prac rzemieślników romskich.
Rozstrzygnięcie Konkursu Poezji im. Papuszy.
Wystawa fotograficzne Janusza Helfera.
Stała wystawa CYGANIE - HISTORIA -KULTURA.

- Ratusz, Rynek
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Okręgowe w Tarnowie zorganizuje w tarnowskim Ratuszu wystawę Widoki miast. Europejskich. Pamiątki z podróży rodziny Sanguszków.

Organizator:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 20-21
33-100 Tarnów
tel. 014 622 06 25
e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl

Zubrzyca Górna

Wędrowanie w dziejach Orawy było zjawiskiem częstym. Podejmowano wędrówki z rozmaitych powodów. Nierzadko sprawy doczesne postrzegano, jako metaforyczną wędrówkę, której cel jest zdeterminowany przeznaczeniem.

Orawski Park Etnograficzny, w którym zgromadzono najcenniejsze zabytki drewnianej architektury regionu, zbiory sztuki i dokumentów świadczących o historii tej ziemi, jest miejscem, w którym można przystanąć i zadumać się nad owym wędrowaniem w czasie i przestrzeni.
Najcenniejszy z zabytków udostępnianych publiczności - dwór zubrzyckich sołtysów, rodu Moniaków, nosi na sosrębie łaciński napis wyryty w XVIII w., który mówi: „Nie jesteśmy mieszkańcami tej ziemi tylko pielgrzymami”. To dewiza, która może prowadzić odwiedzających orawski park Etnograficzny podczas EDD. Dla zobrazowania różnych wymiarów owego pielgrzymowania i wędrowania, w skali regionu i szerzej w skali losów ludzkich Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej proponuje podczas EDD udostępnienie cyklu wystaw rozmieszczonych w poszczególnych budynkach skansenu:

- „Pielgrzym świata”  wystawa prezentowana w chałupie Misińców, przypomina postać Ojca Świętego Jana Pawła II i jego związki z Orawą.
W chałupie Omylaka zostanie przygotowana ekspozycja „Wędrowcy idei europejskich -regionalni dyplomaci w Paryżu”. Wystawa będzie poświęcona Piotrowi Borowemu i ks. Ferdynandowi Machayowi przedstawicielom Orawy oraz Wojciechowi Halczynowi ze Spisza, uczestniokom  konferencji pokojowej w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej.
- W chałupie Małysów zostanie zaprezentowana ekspozycja „Wędrowcy ludowi” poświęcona przewodnikom pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej.
- W chałupie Wontorczyka pokazana zostanie ekspozycja „Wędrowcy dla nauki”. Wystawa przybliży postacie nieżyjących badaczy związanych z Orawą, dr Wandę Jostową i dr Mariana Korneckiego.
- W muzealnej szkole i chałupie Miraja udostępniana będzie wystawa „Niepokorni wędrowcy ducha”. Trzon wystawy stanowią obrazy autorstwa Andrzeja Dziubka NEBB, lidera grupy rokowej De Press, rodowitego Orawianina, który w czasach PRL-u uciekł z Polski do Norwegii, a po przemianach demokratycznych powrócił do kraju i jest aktywny artystycznie.
- W budynku białej karczmy prezentowana jest wystawa, którą można określić mianem „Wędrowcy słowa” obrazuje bowiem losy pisarki Anny Przemyskiej, która wędruje metaforycznie i realnie między rodzinną Orawą a Warszawą.

W czasie EDD wszystkie wystawy będą udostępniane bezpłatnie.
http://www.orawa.eu/

Organizator:
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
34-484 Zubrzyca Górna
tel. 018 28 527 09
e-mail: skansen@nowotarski.pl

Zakopane

W ramach 15. Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem  zaprasza do swoich oddziałów.
W Galerii im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, Koziniec 8, czynna jest wystawa "Wiatr halny. Wrażenia i obrazy z Tatr", która idealnie wpisuje się w temat przewodni tegorocznych Dni. Wystawa ta jest bowiem możliwością unikalnej wędrówki po Tatrach z przełomu XIX i XX wieku, które dla wędrowców, taterników i zwykłych turystów były głównym celem ich trudnej, nierzadko wręcz niebezpiecznej i długiej wędrówki. Wędrówki, której uroki namalowane zostały przez najlepszych artystów tamtej epoki. Do motywów wędrówki w życiu człowieka nawiązuje także wystawa „Znaki”. Malarstwo Romana Artymowskiego. w Galerii Władysława Hasiora, Ul. Jagiellońska 18 b w Zakopanem. Roman Artymowski urodził się w 1919 roku we Lwowie, a zmarł w 1993 roku w Łowiczu. Wiele podróżował i w jego twórczości motywy związane z wędrowaniem, przemieszczaniem się, poznawaniem Nowego, zapisem chwili, są niezwykle silne.

W czasie EDD wszystkie wystawy udostępniane będą bezpłatnie. W oddziałach dyżurować będą pracownicy Muzeum, którzy będą oprowadzać zwiedzających.

2007-09-10

(kg)

 

 


 

 

Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
KOMENTARZE
Nick *:
 k
Twoja opinia *:
 
Dodaj komentarz
Goryonline
 
2023-01-09
HYDEPARK
 

Bhutan – kraj szczęśliwych ludzi

Komentarze
0
 
Goryonline
 
2023-01-03
HYDEPARK
 

"Lunana. Szkoła na końcu świata"

Komentarze
0
 
Goryonline
 
Goryonline
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2023 Goryonline.com